Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i05415

Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Owrucz / Овруч
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Kresy - Ukraina-Kijowskie
Tytuł/Title:"WIDOK OGÓLNY OWRUCZA [...]"
Autor/Author:Edward Gorazdowski
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie u dołu w środku kompozycji: "E. GORAZDOWSKI"
Technika/Technique:drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:143x231 mm
Stan/Condition:Rycina w ładnym stanie, bardzo nieznaczne plamki i bardzo nieznaczne praktycznie niewidoczne przekłucia karty
Datowanie/Dating:1864
Pochodzenie/Origin:Z: Tygodnik Ilustrowany nr 240 z 30.04.1864 s. 161
Inf. o Autorze/Information about an Author:Edward Gorazdowski (1843-1901) warszawski drzeworytnik czynny w latach 1863 do początków XX w., jeden z najlepszych i najpłodniejszych polskich ksylografów, wielokrotnie nagradzany, w latach 1863-1873 i od 1890 związany z "Tygodnikiem Ilustrowanym", 1873-1890 z "Kłosami"; zob. obszerny biogram w SAP t. 2 ss. 400-401.
Literatura/Literature:Grajewski 1972 poz. 23374
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta. Rycinie nie towarzyszył tekst, tytuł odwołuje się do opisów we wcześniejszych numerach: nr 31 z 16.04.1860 ss. 277-278 i nr 181 z 14.03.181 ss. 97-98, które to teksty zachowane są w kserokopii. Spis treści półrocznika nie podaje autora rysunku wg którego wykonano rycinę. Dość rzadka rycina. Owrucz - ówczesne miasto powiatowe w dawnym województwie kijowskim.
Cena/Price:240
Słowa kluczowe/Keywords:Wołyń/Wolhyn/Волинь
Numer katalogowy/Number:i05415
Kategorie tematyczne/Categories:architektura panoramy, malarstwo polskie, rysunek polski / architecture panoramas/panorama / Architektur Panoramas/Panorama / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich