Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i05417

Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Owrucz / Овруч
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Kresy - Ukraina-Kijowskie
Tytuł/Title:Zwaliska cerkwi w Owruczu / "ZWALISKA CERKWI W OWRUCZU. Rysował Podbielski, podług Fabiańskiego, rytował Müller w drzeworytni Tygodnika."
Autor/Author:R. Müller wg Bronisława Podbielskiego na podstawie Erazma Rudolfa Fabijańskiego
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie poza kompozycją w lewym dolnym rogu: "Podb"
Technika/Technique:drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:153x111 mm (kompozycja)
Stan/Condition:Pozycja w dość ładnym stanie, niezbyt widoczny ślad starego poziomego złożenia karty u dołu kompozycji (rycina po konserwacji)
Datowanie/Dating:1860
Pochodzenie/Origin:Z: Tygodnik Ilustrowany nr 31 z 28.04.1860 s. 280
Inf. o Autorze/Information about an Author:R. Müller niemiecki drzeworytnik z Lipska działający w 1860 w Warszawie znany z kilku prac wykonanych dla "Tygodnika Ilustrowanego"; zob. Opałek 1949 s. 56, obszerniej Rudniewska (Słownik) s. 86, zaś SAP t. 5 (a także Suplement) oraz ThB, Benezit, AKL. Index oraz Hanebutt-Benz 1984 nie notują tego ksylografa
Literatura/Literature:Grajewski 1972 poz. 23373
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta, zachowany tekst w kserokopii sygnowany pseudonimem "Tadeusz Padalica" autorstwa Zenona Leonarda Fisza; zob. SPPP t. 2 s. 779. Bardzo rzadka rycina. Owrucz - ówczesne miasto powiatowe w dawnym województwie kijowskim
Cena/Price:140
Słowa kluczowe/Keywords:Wołyń/Wolhyn/Волинь
Numer katalogowy/Number:i05417
Kategorie tematyczne/Categories:architektura cerkwie, malarstwo polskie, rysunek polski / architecture Orthodox churches/Orthodox church / Architektur orthodoxe Kirchen/orthodoxe Kirche / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich