Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i05417
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Owrucz / Овруч
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Kresy - Ukraina-Kijowskie
Tytuł/Title:"ZWALISKA CERKWI W OWRUCZU. Rysował Podbielski, podług Fabiańskiego, rytował Müller w drzeworytni Tygodnika."
Autor/Author:R. Müller wg Bronisława Podbielskiego na podstawie Erazma Rudolfa Fabijańskiego
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie: "Podb".
Technika/Technique:Drzeworyt sztorcowy
Wymiary/Size/Capacity:153x111 mm.
Stan/Condition:Rycina w dość ładnym stanie, niezbyt widoczny ślad starego złożenia karty u dołu kompozycji (rycina po konserwacji).
Pochodzenie/Origin:Z: Tygodnik Ilustrowany nr 31 z 28.04.1860 s.280.
Inf. o Autorze/Information about an Author:R. Müller niemiecki drzeworytnik z Lipska działający w 1860 w Warszawie znany z kilku prac wykonanych dla "Tygodnika Ilustrowanego"; zob. Opałek 1949 s.56, obszerniej Rudniewska (Słownik) s.86, zaś SAP t.5 (a także Suplement) oraz Th. B. i Benezit nie notują tego ksylografa.
Literatura/Literature:Grajewski 1972 poz. 23373.
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta, zachowany tekst w kserokopii autorstwa Tadeusza Padalicy. Bardzo rzadka rycina. Owrucz - ówczesne miasto powiatowe w dawnym województwie kijowskim.
Cena/Price:160
Słowa kluczowe/Keywords:Wołyń/Wolhyn/Волинь
Numer katalogowy/Number:i05417
Kategorie tematyczne/Categories:architektura cerkwie / architecture Orthodox churches/Orthodox church / Architektur orthodoxe Kirchen/orthodoxe Kirche / wood-engraving / Holzstich