Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i05418
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Owrucz / Овруч
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Kresy - Ukraina-Kijowskie
Tytuł/Title:"KOŚCIÓŁ PO-JEZUICKI W OWRUCZU. (Rysował z fotografii Kozarski)."
Autor/Author:F. Backebusch wg Adolfa Kozarskiego
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie: "Bakebusch".
Technika/Technique:Drzeworyt sztorcowy
Wymiary/Size/Capacity:161x122 mm.
Stan/Condition:Rycina w ładnym stanie, bardzo nieznaczna rdzawa plama na górnym marginesie kompozycji (rycina po konserwacji).
Pochodzenie/Origin:Z: Tygodnik Ilustrowany nr 181 z 14.03.1863 s.97.
Inf. o Autorze/Information about an Author:F. Backebusch drzeworytnik czynny w latach 1863-1864 dla "Tygodnika Ilustrowanego", zob. SAP t.1 s.66 i obszerniej Opałek 1949 s.42.
Literatura/Literature:Grajewski 1972 poz. 23371.
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta wraz z obszernym tekstem Adama Pługa. Rzadka rycina. Owrucz - ówczesne miasto powiatowe w dawnym województwie kijowskim. Kościół parafialny (pojezuicki) ukończony 1769 jako kościół jezuicki, 1773 zamieniony w parafialny, 1783 przekazany bazylianom, trójnawowa bazylika z dwoma wieżami w głównej fasadzie, obiekt nieistniejący, zob. Hauser 2006 Wołyń i Podole s.132.
Cena/Price:170
Słowa kluczowe/Keywords:Wołyń/Wolhyn/Волинь
Numer katalogowy/Number:i05418
Kategorie tematyczne/Categories:architektura kościoły / architecture churches/church / Architektur Kirchen/Kirche / wood-engraving / Holzstich