Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i05419

Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Owrucz / Овруч
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Kresy - Ukraina-Kijowskie
Tytuł/Title:Kościół pojezuicki w Owruczu / "KOŚCIÓŁ PO-JEZUICKI W OWRUCZU. (Rysował z fotografii Kozarski)."
Autor/Author:F. Backebusch wg Adolfa Kozarskiego
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie w lewym dolnym rogu kompozycji: "Bakebusch"
Technika/Technique:drzeworyt sztorcowy wtórnie kolorowany na papierze
Wymiary/Size/Capacity:161x122 mm (kompozycja)
Stan/Condition:Pozycja w ładnym stanie, bardzo nieznaczne plamki (rycina po konserwacji)
Datowanie/Dating:1863
Pochodzenie/Origin:Z: Tygodnik Ilustrowany nr 181 z 14.03.1863 s. 97
Inf. o Autorze/Information about an Author:F. Backebusch drzeworytnik czynny w latach 1863-1864 dla "Tygodnika Ilustrowanego"; zob. SAP t. 1 s. 66 i obszerniej Opałek 1949 s. 42
Literatura/Literature:Grajewski 1972 poz. 23371
Uwagi/Comments:Wycinek, zachowany obszerny tekst w kserokopii autorstwa Adama Pługa. Rzadka rycina. Owrucz - ówczesne miasto powiatowe w dawnym województwie kijowskim. Kościół parafialny (pojezuicki) ukończony 1769 jako kościół jezuicki, 1773 zamieniony w parafialny, 1783 przekazany bazylianom, trójnawowa bazylika z dwoma wieżami w głównej fasadzie, obiekt nieistniejący; zob. Hauser 2006 Wołyń i Podole s. 132.
Cena/Price:160
Słowa kluczowe/Keywords:Wołyń/Wolhyn/Волинь
Numer katalogowy/Number:i05419
Kategorie tematyczne/Categories:architektura kościoły, malarstwo polskie, rysunek polski / architecture churches/church / Architektur Kirchen/Kirche / coloured wood-engraving (new colour) wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich koloriert Holzstich (Neues Kolorit)