Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i05420
Typ/Type:druk (ilustracja)
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Poryck / Павлівка
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Kresy - powiat Włodzimierz województwo wołyńskie (Ukraina)
Tytuł/Title:"Poryck, w gub. Podolskiéj. Własność hr. Czackich, miejsce urodzenia ś. p. Kardynała."
Autor/Author:wg Wróblewskiego
Sygnatura/Signature:Ilustracja sygnowana na płycie: "[...] Wróblewski"
Technika/Technique:druk wtórnie kolorowany
Wymiary/Size/Capacity:120x174 mm
Stan/Condition:Ilustracja w ładnym stanie, bardzo nieznaczne praktycznie niewidoczne przekłucia karty
Datowanie/Dating:1888
Pochodzenie/Origin:Z: Biesiada Literacka nr 16 (642) z 20.04.1888 s. 252
Literatura/Literature:Grajewski 1972 nie notuje
Uwagi/Comments:Wycinek, zachowany anonimowy tekst w kserokopii. Majątek w posiadaniu Czackich od 1694 do 1939. Budowę rezydencji rozpoczął w końcu XVIII w. Szczęsny Czacki budując tylko lewą oficynę projektowanego założenia, zaś syn ww. Tadeusz Czacki zbudował na pocz. XIX w. prawą oficynę rezygnując z budowy korpusu głównego. Oba równorzędne pałace pełniły różną rolę: pałac "prawy" przeznaczony był na zbiory i cele reprezentacyjne, pałac "lewy" na cele mieszkalne. W 1918 pałac "prawy" został spalony, pałac "lewy" zdewastowany i potem odbudowany, spłonął 1941 (albo 1943 jak podaje Hauser 2006 Wołyń i Podole s. 216); zob. obszernie Aftanazy t. 5 ss. 380-386 z ilustracjami. Ilustracja przedstawia pałac "lewy"
Cena/Price:120
Słowa kluczowe/Keywords:Wołyń
Numer katalogowy/Number:i05420
Kategorie tematyczne/Categories:architektura rezydencje / architecture rezydencje/residences, manors/residence, manor / Architektur Residenzen/Residenz / coloured table (figure) (new colour) table (figure) / Druck koloriert Druck (Neues Kolorit)