Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i05421

Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Romanów / Романів
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Kresy - Ukraina-Wołyń
Tytuł/Title:"Sala złota, w Romanowie na Wołyniu. (3466)"
Autor/Author:Marceli Wiśniewski
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie w lewym dolnym rogu kompozycji: "M. WIŚNIEWSKI"
Technika/Technique:drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:166x236 mm
Stan/Condition:Rycina w ładnym stanie, bardzo nieznaczne, praktycznie niewidoczne, zagięcia karty (rycina po konserwacji)
Datowanie/Dating:1876
Pochodzenie/Origin:Z: Kłosy nr 589 z 12.10.1876 s. 233
Inf. o Autorze/Information about an Author:Marceli Wiśniewski warszawski drzeworytnik czynny w latach 1875-1887, rytował dla "Kłosów" i "Tygodnika Ilustrowanego"; zob. Opałek 1949 s. 67 i Rudniewska (Słownik) ss. 135-136.
Literatura/Literature:Grajewski 1972 poz. 25574
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta oraz krótki anonimowy tekst w kserokopii. Spis treści półrocznika nie podaje autora rysunku (albo fotografii) wg którego wykonano rycinę, jak również nie podaje autora tekstu. Romanów - miejscowość (od 1817 miasto) w ówczesnym powiecie Nowogród Wołyński (Zwiahel) w dawnym województwie wołyńskim. Romanów - klasycystyczna rezydencja Ilińskich, potem Steckich, większość zbiorów i sam pałac zniszczony podczas rewolucji bolszewickiej; zob. Encyklopedia Kresów s. 395 z ilustracją. Majątek Ilińskich od 2. poł. XIX w., od ostatniej dekady XVIII w. właściciel majątku Józef August Iliński rozpoczął budowę klasycystycznego pałacu (być może rozbudowując poprzedni pałac), prawdopodobnie był on największą rezydencją klasycystyczną na Kresach z bogatymi wnętrzami i zawierający bardzo bogatą kolekcję malarstwa. Pałac spłonął w wyniku pożaru powstałego w dniu 5.12.1876. Nowi właściciele majątku - rodzina Steckich - przebudowała na rezydencję inne budynki częściowo wyposażając ją w ocalałe zbiory; zob. bardzo obszernie Aftanazy t. 5 ss. 394-409 z ilustracjami.
Cena/Price:160
Numer katalogowy/Number:i05421
Kategorie tematyczne/Categories:architektura rezydencje wnętrza, malarstwo polskie, rysunek polski / architecture interiors/interior/ rezydencje/residences, manors/residence, manor / Architektur Inneres Residenzen/Residenz / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich