Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i05431

Typ/Type:rycina (kompozycja trzech widoków)
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Starokonstantynów / Старокостянтинів
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Kresy - Ukraina-Wołyń
Tytuł/Title:Starokonstantynów na Wołyniu / "STAROKONSTANTYNÓW NA WOŁYNIU. 1) Zamek i Cerkiew Ś-éj Trójcy. 2) Kościół i Klasztor Kapucynów. 3) Klasztor i Cerkiew Ś-go Krzyża. (2434)"
Autor/Author:Stanisław Baranowski wg Franciszka Wastkowskiego
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie u dołu kompozycji: w lewym rogu "BARANOWSKI S." i w prawym rogu "WF" (w odbiciu lustrzanym)
Technika/Technique:drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:209x140 mm (kompozycja)
Stan/Condition:Pozycja w bardzo ładnym stanie, bardzo nieznaczne praktycznie niewidoczne przekłucia karty, bardzo nieznaczny ślad po starym złożeniu karty (karta po konserwacji)
Datowanie/Dating:1873
Pochodzenie/Origin:Z: Kłosy nr 407 z 5.04.1873 s. 252
Inf. o Autorze/Information about an Author:Stanisław Baranowski (1850 Kraków - przed 1890) warszawski drzeworytnik, w latach 1863-1866 i 1869 studiował malarstwo w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych, od 1869 uczył się drzeworytnictwa w drzeworytni Worthmana w Dreźnie, potem w drzeworytni Rühla w Lipsku, następnie ponownie w Dreźnie, gdzie studiował w tamtejszej akademii sztuk pięknych oraz u Hugona Brüknera, czynny w latach ok. 1870-1886, od połowy 1870 do początków 1872 pracował w Poznaniu (głównie dla "Sobótki"), potem w Warszawie związany głównie z "Kłosami", a także z "Wieńcem" i "Tygodnikiem Ilustrowanym" i "Biesiadą Literacką", gdzie ostatnia znana praca rytownika "Kościół w Szawlach [...]" nr 43 (564) z 22.10.1886 s. 257; zob. SAP t. 1 ss. 85-86 oraz znacząco uzupełniony biogram w: Uzupełnienia i sprostowania do t. 1 SAP (bez daty) s. 10; Rudniewska (Słownik) s. 15
Literatura/Literature:Grajewski 1972: poz. 24096 (Cerkiew Św. Trójcy); poz. 24097 (Klasztor i Cerkiew Św. Krzyża); poz. 24098 (Kościół i Klasztor Kapucynów); poz. 24100 (zamek)
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta oraz tekst w kserokopii autorstwa Augusta Kozietulskiego. Miasto powiatowe w dawnym województwie wołyńskim. Kościół p. w. św. Jana Chrzciciela ufundowany 1754 przez ks. Janusza Sanguszkę dla kapucynów, barokowa trójnawowa bazylika, po 1989 zdewastowaną świątynię zwrócono kapucynom; zamek - wzniesiony przez ks. Konstantego Ostrogskiego 1561-1571, rozbudowany w 1. poł. XVII w., obecnie zachowane jedynie ruiny, cerkiew zamkowa (Cerkiew Św. Trójcy) część założenia zamkowego, zachowana; zob. Hauser 2006 Wołyń i Podole ss. 247-248
Cena/Price:240
Numer katalogowy/Number:i05431
Kategorie tematyczne/Categories:architektura cerkwie klasztory kompozycje (w tym wielowidokowe) kościoły zamki, malarstwo polskie, rysunek polski / architecture Orthodox churches/Orthodox church castles/castle churches/church compositions (including multiview ones) monasteries/convents/monastery/convent / Architektur Burgen/Burg Kirchen/Kirche Kloster Kompositionen (darunter mit vielen Ansichten)/Komposition orthodoxe Kirchen/orthodoxe Kirche / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich