Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i00576
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Krakowskie
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:województwo małopolskie (krakowskie)
Tytuł/Title:"WYJŚCIE Z CHATY DO ŚLUBU W KRAKOWSKIÉM. (Rysował z natury W. Szerner.). (2233)"
Autor/Author:Andrzej Zajkowski wg Władysława Szernera
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie: "A. Zajkowski. Szerner".
Technika/Technique:Drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:243x312 mm.
Stan/Condition:Rycina w ładnym stanie, bardzo nieznaczne praktycznie niewidoczne przekłucia karty, poza kompozycją nieznacznie uszkodzony prawy dolny róg karty (rycina po konserwacji).
Datowanie/Dating:1872
Pochodzenie/Origin:Z: Kłosy nr 369 z 25.07.1872 s. 57.
Inf. o Autorze/Information about an Author:A. Zajkowski (1851-1914) wybitny warszawski drzeworytnik czynny latach 1870-1889, ceniony i nagradzany autor wielu prac, najpierw w "Kłosach", następnie w "Tygodniku Ilustrowanym", w 1876 wraz z Janem Styfi założył w Warszawie niezbyt długo działającą drzeworytnię; zob. Opałek 1949 ss. 68-69, Rudniewska (Słownik) ss. 141-142.
Literatura/Literature:Grajewski 1972 poz. 16646.
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta oraz tekst w kserokopii sygnowany pseudonimem: "R." autorstwa Kazimierza Władysława Wójcickiego; zob. SPPP t. 3 ss. 12-13. Ciekawa scena rodzajowa.
Cena/Price:180
Słowa kluczowe/Keywords:Małopolska/Galicja
Numer katalogowy/Number:i00576
Kategorie tematyczne/Categories:etnografia typy ludowe zwyczaje i obrzędy, varia kostiumologia i stroje ludowe / ethnography customs and rituals/custom and ritual folk types/folk type, varia costumology / Etnographie Sitten und Bräuche/Sitte und Brauch Volkstypen/Volkstyp, Varia Kostümkunde/Trachten / wood-engraving / Holzstich