Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i05446
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Zasław / Ізяслав, Заслав, Жеслав
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Kresy - Ukraina-Wołyń
Tytuł/Title:"Przedmieście Majdan w Zasławiu na Wołyniu. (5519)"
Sygnatura/Signature:Rycina niesygnowana.
Technika/Technique:Drzeworyt sztorcowy
Wymiary/Size/Capacity:166x304 mm.
Stan/Condition:Rycina w dość ładnym stanie, nieznaczne plamy i ślad po starym pionowym złożeniu karty (rycina po konserwacji).
Pochodzenie/Origin:Z: Kłosy nr 758 z 8.01.1880 s.20.
Literatura/Literature:Grajewski 1972 poz. 24986.
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta oraz anonimowy tekst w kserokopii. Spis treści półrocznika nie podaje autora rysunku wg którego wykonano rycinę ani też autora tekstu. Zasław - miasto powiatowe w dawnym województwie wołyńskim nad rzeką Horyń. Pałac w Zasławiu powstał z przebudowy w stylu barokowym z lat ok. 1746-1765 dawnego zamku z XV/XVI w. położonego nad rzeką Horyń, w XIX w. własność Sanguszków, a potem Potockich, od ok. 1870 (albo 1880) oddany na rosyjskie koszary wojskowe, pałac wraz z całym założeniem po 1945 w ruinie, zob. obszernie Aftanazy t.5 ss.611-624 z bogatą ikonografią w tym z opisywaną ryciną i Encyklopedia Kresów s.539 z ilustracją.
Cena/Price:220
Numer katalogowy/Number:i05446
Kategorie tematyczne/Categories:architektura panoramy / architecture panoramas/panorama / Architektur Panoramas/Panorama / wood-engraving / Holzstich