Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i05455
Typ/Type:rycina (kompozycja dwóch widoków)
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Żytomierz / Житомир
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Kresy - Ukraina-Kijowskie
Tytuł/Title:"Żytomierz: Szpital wojskowy, (były klasztor i kościół Siostr miłosierdzia). Skała Tadeusza Czackiego nad Teterowem."
Autor/Author:Franciszek Szymański
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie w prawym dolnym rogu kompozycji: "F. SZYMAŃSKI"
Technika/Technique:drzeworyt sztorcowy wtórnie kolorowany na papierze
Wymiary/Size/Capacity:224x204 mm (ramka)
Stan/Condition:Pozycja w ładnym stanie, bardzo nieznaczne plamki i praktycznie niewidoczne przekłucia karty, nadto bardzo nieznaczne wydawnicze zagięcie papieru
Datowanie/Dating:1884
Pochodzenie/Origin:Z: Kłosy nr 989 z 5.06.1884 s. 356
Inf. o Autorze/Information about an Author:Franciszek Szymański warszawski drzeworytnik czynny w latach 1879-1886 rytujący dla "Kłosów"; zob. Opałek 1949 s. 66, Rudniewska (Słownik) s. 130
Literatura/Literature:Grajewski 1972 poz. 25087 (tożsama z poz. 25090)
Uwagi/Comments:Wycinek, zachowany anonimowy tekst w kserokopii. Spis treści półrocznika nie podaje autora rysunku (albo fotografii) wg którego wykonano rycinę, jak również nie podaje autora tekstu. Żytomierz - miasto powiatowe w dawnym województwie kijowskim, od 1686 stolica województwa kijowskiego, od 1804 stolica rosyjskiej guberni wołyńskiej. Panorama przedstawia gmach wzniesiony 1816-1840 przez zgromadzenie sióstr miłosierdzia (szarytki), sprowadzone 1766 z Pułtuska, obejmujący szpital, dom sierot, kaplicę i klasztor, ostatecznie odebrane zakonnicom 1865 i zamieniono na szpital wojskowy z prawosławną cerkwią (kaplicą); zob. SGKP t. 14 ss. 903-904
Cena/Price:180
Słowa kluczowe/Keywords:Wołyń/Wolhyn/Волинь
Numer katalogowy/Number:i05455
Kategorie tematyczne/Categories:architektura kompozycje (w tym wielowidokowe) panoramy szpitale, malarstwo polskie, rysunek polski przyroda geologia skały, głazy i inne formy geologiczne / architecture compositions (including multiview ones) hospitals/hospital panoramas/panorama, nature/wildlife geology / Architektur Kompositionen (darunter mit vielen Ansichten)/Komposition Krankenhäuser/Krankenhaus Panoramas/Panorama, Natur Geologie / coloured wood-engraving (new colour) wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich koloriert Holzstich (Neues Kolorit)