Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i05459
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Żytomierz / Житомир
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Kresy - Ukraina-Kijowskie
Tytuł/Title:"KATEDRA W ŻYTOMIÉRZU. (Podług fotografii z rysunku Fabijańskiego)."
Autor/Author:Wg Erazma Rudolfa Fabijańskiego
Sygnatura/Signature:Rycina niesygnowana.
Technika/Technique:Drzeworyt sztorcowy
Wymiary/Size/Capacity:169x214 mm.
Stan/Condition:Rycina w bardzo ładnym stanie, bardzo nieznaczne praktycznie niewidoczne przekłucia karty.
Pochodzenie/Origin:Z: Tygodnik Ilustrowany nr 247 z 18.06.1864 s.224.
Literatura/Literature:Grajewski 1972 poz. 25086.
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta wraz z tekstem w kserokopii autorstwa Jana Prusinowskiego. Dość rzadka rycina. Żytomierz - miasto powiatowe w województwie kijowskim, od 1686 stolica województwa kijowskiego, od 1804 stolica rosyjskiej guberni wołyńskiej. Katedra św. Zofii z lat 1746-1748 z fundacji bp Jana Samuela Ożgi, po zniszczeniach 1768 przebudowana na trójnawową w stylu klasycystycznym, obecnie eklektyczna, zob. Hauser, Tokarski 2001 s.198.
Cena/Price:220
Słowa kluczowe/Keywords:Wołyń/Wolhyn/Волинь
Numer katalogowy/Number:i05459
Kategorie tematyczne/Categories:architektura katedry kościoły / architecture cathedrals/cathedral churches/church / Architektur Kathedralen/Kathedrale Kirchen/Kirche / wood-engraving / Holzstich