Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i05461

Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Żytomierz / Житомир
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Kresy - Ukraina-Kijowskie
Tytuł/Title:Katedra w Żytomierzu / "KATEDRA W ŻYTOMIÉRZU. (Podług fotografii z rysunku Fabijańskiego)."
Autor/Author:wg Erazma Rudolfa Fabijańskiego
Sygnatura/Signature:Rycina niesygnowana
Technika/Technique:drzeworyt sztorcowy wtórnie kolorowany na papierze
Wymiary/Size/Capacity:169x214 mm (kompozycja)
Stan/Condition:Pozycja w ładnym stanie, bardzo nieznaczny ślad po starym złożeniu karty, bardzo nieznaczne plamki
Datowanie/Dating:1864
Pochodzenie/Origin:Z: Tygodnik Ilustrowany nr 247 z 18.06.1864 s. 224
Literatura/Literature:Grajewski 1972 poz. 25086
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta wraz z tekstem w kserokopii autorstwa Jana Prusinowskiego. Spis treści półrocznika nie podaje autora rysunku wg którego wykonano rycinę na podstawie fotografii (rysunku Fabijańskiego) oraz nie podaje autora fotografii. Również zachowany tekst nie podaje autora fotografii. Dość rzadka rycina. Żytomierz - miasto powiatowe w województwie kijowskim, od 1686 stolica województwa kijowskiego, od 1804 stolica rosyjskiej guberni wołyńskiej. Katedra św. Zofii z lat 1746-1748 z fundacji bp Jana Samuela Ożgi, po zniszczeniach 1768 przebudowana na trójnawową w stylu klasycystycznym, obecnie eklektyczna; zob. Hauser, Tokarski 2001 s. 198
Cena/Price:200
Słowa kluczowe/Keywords:Wołyń/Wolhyn/Волинь
Numer katalogowy/Number:i05461
Kategorie tematyczne/Categories:architektura katedry i sobory kościoły, malarstwo polskie, rysunek polski / architecture cathedrals/cathedral churches/church / Architektur Kathedralen/Kathedrale Kirchen/Kirche / coloured wood-engraving (new colour) wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich koloriert Holzstich (Neues Kolorit)