Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i05462

Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Żytomierz / Житомир
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Kresy - Ukraina-Kijowskie
Tytuł/Title:"BYŁY KOŚCIÓŁ PO-JEZUICKI W ŻYTOMIÉRZU."
Autor/Author:Konstanty Przykorski
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie u dołu kompozycji po lewej stronie: "K. PRZYKORSKI."
Technika/Technique:drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:167x238 mm
Stan/Condition:Rycina w bardzo ładnym stanie, bardzo nieznaczne praktycznie niewidoczne przekłucia karty
Datowanie/Dating:1865
Pochodzenie/Origin:Z: Tygodnik Ilustrowany nr 283 z 25.02.1865 s. 68
Inf. o Autorze/Information about an Author:Konstanty Przykorski (1840-1882 Gidle) warszawski drzeworytnik czynny w latach 1862-1882 rytujący dla "Tygodnika Ilustrowanego" i jedynie sporadycznie dla innych czasopismach, nadto dla wydawnictw książkowych i kalendarzy, autor ok. 200 prac, ceniony ksylograf; zob. Rudniewska (Słownik) ss. 107-108 i SAP t. 8 s. 113.
Literatura/Literature:Grajewski 1972 poz. 25089
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta wraz z tekstem Jana Prusinowskiego. Spis treści półrocznika nie podaje autora rysunku wg którego wykonano rycinę. Dość rzadka rycina. Żytomierz - miasto powiatowe w województwie kijowskim, od 1686 stolica województwa kijowskiego, od 1804 stolica rosyjskiej guberni wołyńskiej. Widok kościoła z 1838 powstałego ok. 1768 w zespole klasztornym, po kasacie zakonu 1768 kościół był nieużytkowany, rozebrany po 1838 na materiał budowlany, zaś klasztor przekształcono w więzienie (informacja w oparciu o załączony ww. tekst).
Cena/Price:220
Słowa kluczowe/Keywords:Wołyń/Wolhyn/Волинь/jezuici
Numer katalogowy/Number:i05462
Kategorie tematyczne/Categories:architektura kościoły więzienia, obozy, malarstwo polskie, rysunek polski / architecture churches/church prisons/prison / Architektur Gefängnisse/Gefängnis Kirchen/Kirche / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich