Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i05464

Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Żytomierz / Житомир
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Kresy - Ukraina-Kijowskie
Tytuł/Title:"GÓRA OCHRYMOWA W ŻYTOMIÉRZU. (Podług rysunku pani P.)"
Autor/Author:Jan Styfi wg Krystyny Prusinowskiej-Domaniewskiej
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie w prawym dolnym rogu kompozycji: "I. STYFI."
Technika/Technique:drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:180x233 mm
Stan/Condition:Rycina w bardzo ładnym stanie
Datowanie/Dating:1863
Pochodzenie/Origin:Z: Tygodnik Ilustrowany nr 213 z 24.10.1863 s. 409
Inf. o Autorze/Information about an Author:Jan Styfi (1839-1921) warszawski drzeworytnik czynny w latach 1859-po koniec XIX w., studiował w latach 1856-1857 w Warszawskiej Szkole Sztuk Pięknych, następnie doskonalił się w drzeworytnictwie w Lipsku, jako rytownik związany z "Tygodnikiem Ilustrowanym", a w latach 1865-1890 z "Kłosami" (w obu pismach jako kierownik drzeworytni), rytował również dla wydawnictw książkowych i kalendarzy, jeden z najwybitniejszych i najpłodniejszych polskich ksylografów; zob. obszernie Opałek 1949 ss. 64-66 i SPKP ss. 864-865.
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta wraz z tekstem Jana Prusinowskiego. Spis treści półrocznika nie podaje autora rysunku wg którego wykonano rycinę. Autorem rysunku była Krystyna Prusinowska-Domaniewska córka Jana Prusinowskiego, akwarelistka i malarka na porcelanie; zob. SAP t. 8 s. 67 (biogram jednakże nie opisuje rysunków dla "Tygodnika Ilustrowanego"). Rzadka rycina. Żytomierz - miasto powiatowe w województwie kijowskim, od 1686 stolica województwa kijowskiego, od 1804 stolica rosyjskiej guberni wołyńskiej. Widok już ówcześnie zamkniętego (1779) cmentarza katolickiego na Górze Ochrymowej wraz z kaplicą św. Mikołaja (informacje w oparciu o ww. tekst).
Cena/Price:220
Słowa kluczowe/Keywords:Wołyń/Wolhyn/Волинь
Numer katalogowy/Number:i05464
Kategorie tematyczne/Categories:architektura cmentarze kaplice mosty, malarstwo polskie, rysunek polski / architecture bridges/bridge cemeteries/churchyards/cemetery/churchyard chapels/chapel / Architektur Brücken/Brücke Kapellen/Kapelle Kirchhöfe/Kirchhof / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich