Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i05468
Typ/Type:rycina (kompozycja czterech widoków)
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Żytomierz / Житомир
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Kresy - Ukraina-Kijowskie
Tytuł/Title:"OKOLICE ŻYTOMIERZA. [...] WIDOK NA BULWAR. SKAŁA CZACKIEGO. WĄWÓZ SOKULA. [...]. 1245"
Autor/Author:Józefa Kleczeńska
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie w prawym dolnym rogu kompozycji: "J. KLECZEŃSKA"
Technika/Technique:drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:257x199 mm
Stan/Condition:Rycina w bardzo ładnym stanie, bardzo nieznaczne praktycznie niewidoczne przekłucia karty
Datowanie/Dating:1883
Pochodzenie/Origin:Z: Tygodnik Powszechny nr 38 z 23.09.1883 s. 600
Inf. o Autorze/Information about an Author:Józefa Kleczeńska warszawska drzeworytniczka, uczennica J. Styfiego od 1863, czynna w latach ok. 1868-1887, związana głównie z "Tygodnikiem Ilustrowanym"; zob. SAP t. 4 s. 4.
Literatura/Literature:Grajewski 1972 nie notuje
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta i obszerny anonimowy tekst w kserokopii dot. historii Żytomierza. Spis treści rocznika nie podaje autora rysunku wg którego wykonano rycinę ani też autora tekstu. Żytomierz - miasto powiatowe w województwie kijowskim, od 1686 stolica województwa kijowskiego, od 1804 stolica rosyjskiej guberni wołyńskiej. Panorama na górnej rycinie m.in. przedstawia gmach wzniesiony 1816-1840 przez zgromadzenie sióstr miłosierdzia (szarytki), sprowadzone 1766 z Pułtuska, obejmujący szpital, dom sierot, kaplicę i klasztor, ostatecznie odebrane zakonnicom 1865 i zamieniono na szpital wojskowy z prawosławną cerkwią (kaplicą); zob. SGKP t. 14 ss. 903-904. Dwie środkowe ryciny przedstawiają malowniczy jar rzeki Teterew.
Cena/Price:300
Słowa kluczowe/Keywords:Wołyń/Wolhyn/Волинь/szarytki
Numer katalogowy/Number:i05468
Kategorie tematyczne/Categories:architektura kompozycje (w tym wielowidokowe) panoramy, przyroda geologia skały, głazy i inne formy geologiczne, malarstwo polskie, rysunek polski / architecture compositions (including multiview ones) panoramas/panorama, nature/wildlife geology / Architektur Kompositionen (darunter mit vielen Ansichten)/Komposition Panoramas/Panorama, Natur Geologie / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich