Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i05471
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Żytomierz / Житомир
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Kresy - Ukraina-Kijowskie
Tytuł/Title:Skała Czackiego pod Żytomierzem / "SKAŁA CZACKIEGO POD ŻYTOMIÉRZEM. (Podług szkicu pani P.)"
Autor/Author:Henryk Kübler wg Krystyny Prusinowskiej-Domaniewskiej
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie w lewym dolnym rogu kompozycji: "H. KÜBLER S"
Technika/Technique:drzeworyt sztorcowy wtórnie kolorowany na papierze
Wymiary/Size/Capacity:179x235 mm (kompozycja)
Stan/Condition:Pozycja w bardzo ładnym stanie, bardzo nieznaczna wydawnicza plamka w kompozycji
Datowanie/Dating:1863
Pochodzenie/Origin:Z: Tygodnik Ilustrowany nr 210 z 3.10.1863 s. 384
Inf. o Autorze/Information about an Author:Henryk Kübler warszawski drzeworytnik pochodzenia niemieckiego czynny w Polsce w latach 1859-1863, rytujący dla "Tygodnika Ilustrowanego"; zob. SAP t. 4 s. 327
Literatura/Literature:Grajewski 1972 nie notuje
Uwagi/Comments:Wycinek, zachowany tekst w kserokopii autorstwa Jana Prusinowskiego. Spis treści półrocznika nie podaje autora rysunku wg którego wykonano rycinę. Autorem rysunku była Krystyna Prusinowska-Domaniewska córka Jana Prusinowskiego, akwarelistka i malarka na porcelanie; zob. SAP t. 8 s. 67 (biogram jednakże nie opisuje rysunków dla "Tygodnika Ilustrowanego"). Rzadka rycina. Malowniczy jar rzeki Teterew. Żytomierz - miasto powiatowe w województwie kijowskim, od 1686 stolica województwa kijowskiego, od 1804 stolica rosyjskiej guberni wołyńskiej
Cena/Price:200
Słowa kluczowe/Keywords:Wołyń/Wolhyn/Волинь
Numer katalogowy/Number:i05471
Kategorie tematyczne/Categories:architektura panoramy, przyroda geologia skały, głazy i inne formy geologiczne, malarstwo polskie, rysunek polski / architecture panoramas/panorama, nature/wildlife geology / Architektur Panoramas/Panorama, Natur Geologie / coloured wood-engraving (new colour) wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich koloriert Holzstich (Neues Kolorit)