Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i05479

Typ/Type:zestaw trzech rycin
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Typy wołyńskie
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Kresy - Ukraina-Wołyń
Tytuł/Title:Typy wołyńskie / [1] "TYPY WOŁYŃSKIE: karczemne gody. (Podług szkicu hr. J. Młodeckiego)."; [2] "TYPY WOŁYŃSKIE: obrzędy weselne. (Podług szkicu hr. J. Młodeckiego)."; [3] "TYPY WOŁYŃSKIE: obrzędy weselne. (podług szkicu hr. J. Młodeckiego)."
Autor/Author:1) wg Franciszka Kostrzewskiego; 2) F. Schnage (Sznage); 3) Feliks Zabłocki; wszystkie ryciny wg Franciszka Kostrzewskiego na podstawie Józefa Marcina Młodeckiego
Sygnatura/Signature:Ryciny sygnowane na płycie w obrębie kompozycji w jej prawym dolnym rogu: 1) "FK"; 2) "F. Sznage"; 3) "FZ"
Technika/Technique:drzeworyty sztorcowe na papierze
Wymiary/Size/Capacity:1) 167x239 mm; 2) 142x169 mm; 3) 150x178 mm (kompozycje)
Stan/Condition:Ryciny 1) i 2) w ładnym stanie; rycina 3) w dość ładnym stanie, rdzawa plama w kompozycji; wszystkie ryciny z bardzo nieznacznymi praktycznie niewidocznymi przekłuciami karty (ryciny po konserwacji)
Datowanie/Dating:1863
Pochodzenie/Origin:Z: Tygodnik Ilustrowany nr 202 z 8.08.1863: 1) s. 308; 2) i 3) s. 309
Inf. o Autorze/Information about an Author:1) F. Schnage (Sznage) warszawski drzeworytnik czynny w latach ok. 1863-1870, pracujący głównie dla "Tygodnika Ilustrowanego", autor dość licznych drzeworytów; zob. Opałek 1949 s. 66., Rudniewska (Słownik) ss. 128-129. 2) Feliks Zabłocki (zm. 1874) warszawski drzeworytnik czynny w latach 1863-1874, do 1867 rytujący dla "Tygodnika Ilustrowanego", a następnie dla "Kłosów", współwłaściciel "Drzeworytni Warszawskiej"; zob. Opałek 1949 s. 68 i Rudniewska (Słownik) s. 138
Literatura/Literature:Grajewski 1972 nie notuje
Uwagi/Comments:Zachowane całe karty wraz z anonimowym tekstem. Spis treści półrocznika podaje jako autora tekstu Józefa Marcina Młodeckiego jednakże nie podaje autorstwa rysunków na podstawie których wykonano ryciny. Prawie na pewno wszystkie ryciny wg Franciszka Kostrzewskiego na podstawie szkiców J. M. Młodeckiego. Judaik - typ żydowskiego arendarza i żydowskich dzieci
Cena/Price:330
Numer katalogowy/Number:i05479
Kategorie tematyczne/Categories:architektura gospody, karczmy, zajazdy, etnografia Ukraińcy judaica sceny obyczajowe i rodzajowe typy ludowe Żydzi, varia kostiumologia i stroje ludowe, zawody i zajęcia karczmarz, arendarz, malarstwo polskie, rysunek polski / architecture inns, pubs/inn, pub, ethnography Judaica folk types/folk type social scenes, themes/social scene, social theme the Jews the Ukrainians, jobs and professions/job and occupation varia costumology / Architektur Gasthäuser/Gasthaus, Berufe und Beschäftigungen/Beruf und Beschäftigung Etnographie Judaika Juden Sittenszenen/Sittenszene Ukrainer Volkstypen/Volkstyp, Varia Kostümkunde/Trachten / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich