Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i05479

Typ/Type:zestaw 3 rycin
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Typy wołyńskie
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Kresy - Ukraina-Wołyń
Tytuł/Title:[1] "TYPY WOŁYŃSKIE: karczemne gody. (Podług szkicu hr. J. Młodeckiego)."; [2] "TYPY WOŁYŃSKIE: obrzędy weselne. (Podług szkicu hr. J. Młodeckiego)."; [3] "TYPY WOŁYŃSKIE: obrzędy weselne. (podług szkicu hr. J. Młodeckiego)."
Autor/Author:1) wg Franciszka Kostrzewskiego; 2) F. Schnage (Sznage); 3) Feliksa Zabłocki; wszystkie ryciny wg Franciszka Kostrzewskiego na podstawie Józefa Marcina Młodeckiego
Sygnatura/Signature:Ryciny sygnowane na płycie: 1) "FK"; 2) "F. Sznage"; 3) "FZ".
Technika/Technique:Drzeworyty sztorcowe
Wymiary/Size/Capacity:1) 167x239; 2) 142x169; 3) 150x178 mm.
Stan/Condition:Ryciny 1) i 2) w ładnym stanie, rycina 3) w dość ładnym stanie, rdzawa plama w kompozycji, wszystkie ryciny z bardzo nieznacznymi praktycznie niewidocznymi przekłuciami karty (ryciny po konserwacji).
Pochodzenie/Origin:Z: Tygodnik Ilustrowany nr 202 z 8.08.1863: 1) s.308; 2) i 3) s.309.
Inf. o Autorze/Information about an Author:1) F. Schnage (Sznage) warszawski drzeworytnik czynny w latach ok. 1863-1870, pracujący głównie dla "Tygodnika Ilustrowanego", autor dość licznych drzeworytów, zob. Opałek 1949 s.66., Rudniewska (Słownik) ss.128-129. 2) F. Zabłocki (zm. 1874) warszawski drzeworytnik czynny w latach 1863-1874, do 1867 rytujący dla "Tygodnika Ilustrowanego", a następnie dla "Kłosów", współwłaściciel "Drzeworytni Warszawskiej", zob. Opałek 1949 s.68 i Rudniewska (Słownik) s.138.
Literatura/Literature:Grajewski 1972 nie notuje.
Uwagi/Comments:Zachowane całe karty. Rzadkie ryciny. Prawdopodobnie wszystkie ryciny wg Franciszka Kostrzewskiego na podstawie szkiców J. M. Młodeckiego. Judaik - typ żydowskiego arendarza i żydowskich dzieci.
Cena/Price:350
Numer katalogowy/Number:i05479
Kategorie tematyczne/Categories:architektura gospody, karczmy, zajazdy, etnografia Ukraińcy judaica sceny obyczajowe i rodzajowe typy ludowe Żydzi, varia kostiumologia i stroje ludowe, zawody i zajęcia karczmarz, arendarz / architecture inns, pubs/inn, pub, ethnography Judaica folk types/folk type social scenes, themes/social scene, social theme the Jews the Ukrainians, jobs and professions/job and occupation varia costumology / Architektur Gasthäuser/Gasthaus, Berufe und Beschäftigungen/Beruf und Beschäftigung Etnographie Judaika Juden Sittenszenen/Sittenszene Ukrainer Volkstypen/Volkstyp, Varia Kostümkunde/Trachten / wood-engraving / Holzstich