Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i05491
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Wilejka (rzeka) / Вільня / Vilnia lub Vilnelė
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Kresy - Białoruś / Litwa
Tytuł/Title:"Brzegi Wilejki. Podług fotografii rysował Wastkowski. 92"
Autor/Author:Jan Krajewski wg Franciszka Wastkowskiego
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie u dołu kompozycji: w lewym rogu "FW" i w prawym rogu "J. KRAJEWSKI"
Technika/Technique:drzeworyt sztorcowy wtórnie kolorowany na papierze
Wymiary/Size/Capacity:189x172 mm (kompozycja)
Stan/Condition:Pozycja w dość ładnym stanie, nieznaczne plamki, bardzo nieznaczne praktycznie niewidoczne przekłucia karty, nieznaczne zagięcia dolnych rogów karty, wydawnicze zagięcie karty bezpośrednio nad górną typograficzna ramką już poza kompozycją
Datowanie/Dating:1879
Pochodzenie/Origin:Z: Tygodnik Ilustrowany nr 174 (1022) z 26.04.1879 s. 265
Inf. o Autorze/Information about an Author:Jan Krajewski warszawski drzeworytnik czynny w latach 1874-1887, rytujący dla "Kłosów", a potem dla "Tygodnika Ilustrowanego", autor ponad 100 prac; zob. SAP t. 4 ss. 234-235
Literatura/Literature:Grajewski 1972 poz. 17859
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta. Rycinie nie towarzyszył tekst w numerze
Cena/Price:220
Numer katalogowy/Number:i05491
Kategorie tematyczne/Categories:malarstwo polskie, rysunek polski architektura panoramy, gospodarka komunikacja żegluga śródlądowa / architecture panoramas/panorama, economy communication sailing inland sailing / Architektur Panoramas/Panorama, Wirtschaft Verkehrswesen Schiffahrt Binnenschiffahrt / coloured wood-engraving (new colour) wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich koloriert Holzstich (Neues Kolorit)