Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i05501
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Kalwaria Zebrzydowska
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:powiat Wadowice województwo małopolskie (bielskie) gmina Kalwaria Zebrzydowska
Tytuł/Title:"Kalwarja Zebrzydowska."
Autor/Author:Hofman (Hofmann)
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie: "HOFMANN".
Technika/Technique:Drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:127x135 mm.
Stan/Condition:Rycina w dość ładnym stanie, nieznaczny ślad po starym złożeniu karty (rycina po konserwacji).
Datowanie/Dating:1868
Pochodzenie/Origin:Z: Tygodnik Lwowski nr 10 z 8.03.1868 s. 73.
Inf. o Autorze/Information about an Author:Hofman (albo Hofmann) drzeworytnik wiedeński (a nie lwowski, być może związany z Polską) nienotowany w literaturze w tym Hanebutt-Benz 1984 znany z kilku prac dla "Tygodnika Lwowskiego" 1867-1868, również właściciel drzeworytni w Wiedniu (materiały własne).
Literatura/Literature:Grajewski 1972 poz. 22085.
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta wraz z anonimowym tekstem. Bardzo rzadka rycina. Zespół klasztorny bernardynów, manierystyczno-barokowy 1603-1609 fundacji Mikołaja Zebrzydowskiego. Kościół rozbudowany 1702, klasztor rozbudowywany do 1656, później przekształcony, kalwaria założona 1604 (kościółek Ukrzyżowania 1600-1601) z 42 kapliczkami przeważnie manierystycznymi, 1605-1616; zob. Atlas zabytków s. 520 z ilustracjami.
Cena/Price:270
Słowa kluczowe/Keywords:Małopolska/Galicja
Numer katalogowy/Number:i05501
Kategorie tematyczne/Categories:architektura kaplice kapliczki klasztory kościoły panoramy sanktuaria, malarstwo obce, rysunek obcy malarstwo polskie, rysunek polski / architecture chapels/chapel churches/church monasteries/convents/monastery/convent panoramas/panorama sanctuaries/sanctuary / Architektur Heiligtümer/Heiligtum Kapellen/Kapelle Kirchen/Kirche Kloster Panoramas/Panorama / wood-engraving / Holzstich