Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i05504

Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Kalwaria Zebrzydowska (?) / Kalwaria Pacławska (?)
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:powiat Wadowice województwo małopolskie (bielskie) gmina Kalwaria Zebrzydowska / powiat Przemyśl województwo podkarpackie (przemyskie) gmina Fredropol
Tytuł/Title:"Kalwarya, miejsce odpustowe."
Sygnatura/Signature:Rycina niesygnowana
Technika/Technique:drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:134x149 mm
Stan/Condition:Rycina w dość ładnym stanie, nieznaczne ślady po starym złożeniu karty
Datowanie/Dating:1872
Pochodzenie/Origin:Z: Przyjaciel Domowy nr 9 z 1.05.1872 s. 68
Literatura/Literature:Grajewski 1972 nie notuje
Uwagi/Comments:Zachowany cały numer pisma wraz z anonimowym tekstem. Tekst niezbyt precyzyjny opisuje w zasadzie zwyczaje kalwaryjskie i podaje niepełny spis kalwarii w Polsce, nie identyfikuje jednoznacznie miejsca (pątnicy których przybywa krocie "nawet z Morawy i Śląska") wskazuje na Kalwarię Zebrzydowską, ale widok przedstawia obiekt innej kalwarii (zbliżony do widoku Kalwarii Pacławskiej, sprzed pożarów w XIX w.?). Być może posłużono się świadomie (albo błędnie, nieświadomie) widokiem innego obiektu kalwaryjskiego nie mając w zasobach widoku Kalwarii Zebrzydowskiej. Rzadka rycina. Zespół klasztorny bernardynów, manierystyczno-barokowy 1603-1609 fundacji Mikołaja Zebrzydowskiego. Kościół rozbudowany 1702, klasztor rozbudowywany do 1656, później przekształcony, kalwaria założona 1604 (kościółek Ukrzyżowania 1600-1601) z 42 kapliczkami przeważnie manierystycznymi, 1605-1616; zob. Atlas zabytków s. 520 z ilustracjami.
Cena/Price:300
Słowa kluczowe/Keywords:Małopolska/Galicja
Numer katalogowy/Number:i05504
Kategorie tematyczne/Categories:architektura klasztory kościoły sanktuaria, etnografia targi i jarmarki, odpusty / architecture churches/church monasteries/convents/monastery/convent sanctuaries/sanctuary, ethnography markets and fairs/market and fair / Architektur Heiligtümer/Heiligtum Kirchen/Kirche Kloster, Etnographie Märkte und Jahrmärkte/Markt und Jahrmarkt / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich