Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i00592
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Kraków-varia
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:województwo małopolskie (krakowskie)
Tytuł/Title:"TEATR W KRAKOWIE. (2588)"
Autor/Author:Piotr Dyamentowski
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie: "Dyamentowski".
Technika/Technique:Drzeworyt sztorcowy
Wymiary/Size/Capacity:141x213 mm.
Stan/Condition:Rycina w ładnym stanie, bardzo słaby ślad starego złożenia karty.
Pochodzenie/Origin:Z: Kłosy nr 438 z 13.11.1873 s.333.
Inf. o Autorze/Information about an Author:P. Dyamentowski warszawski drzeworytnik czynny w latach 1871-1878, rytujący dla "Kłosów" i "Drzeworytni Warszawskiej", zob. SAP t.2 s.134.
Literatura/Literature:Grajewski 1972 poz. 22452.
Uwagi/Comments:Widok na targowisko na placu Szczepańskim. Zachowana cała karta oraz tekst w kserokopii sygnowany pseudonimem "... i" autorstwa Kazimierza Bartoszewicza, zob. SPPP t.1 s.694.
Cena/Price:240
Słowa kluczowe/Keywords:Małopolska/Galicja
Numer katalogowy/Number:i00592
Kategorie tematyczne/Categories:architektura teatry, etnografia targi i jarmarki, odpusty / architecture theatres/theatre, ethnography markets and fairs/market and fair / Architektur Theater, Etnographie Märkte und Jahrmärkte/Markt und Jahrmarkt / wood-engraving / Holzstich