Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i05654
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Wisła (rzeka) / flisacy
Tytuł/Title:"Polnische Flößer. Nach dem Gemälde von Ernestine Friedrichsen. XLIV"
Autor/Author:Drzeworytnia Richarda Brend'amour wg Ernestine Friedrichsen
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie: "X. A. BREND'AMOUR".
Technika/Technique:Drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:352x239 mm.
Stan/Condition:Rycina w ładnym stanie.
Datowanie/Dating:1883
Pochodzenie/Origin:Z: Meisterwerke der Holzschneiderkunst. T. 5. Leipzig: Verlagsbuchhandlung J. J. Weber, 1883 tablica 44.
Drukarnia/Printing office:Drzeworytnia Richard Brend'amour w Düsseldorfie, założona 25.04.1856 w Düsseldorfie, jako zakład drzeworytniczy działała do 1912 (z kilkoma filiami), czynna aż do dziś jako atelier graficzne.
Inf. o Autorze/Information about an Author:Richard Brend'amour (16.10.1831 Aachen - ?) niemiecki drzeworytnik pochodzenia francuskiego, był uczniem E. Stephan w latach 1846-1850, uczył się również u Ramboux w Kölner Kunstschule, w 1856 założył własną drzeworytnię w Düsseldorfie, od 1876 zajmował się głównie szkoleniem nowych drzeworytników w swojej firmie rozwijając ją w duży zakład drzeworytniczy; zob. ThB t. 4 s. 577, Benezit t. 2 s. 780 i przede wszystkim Hanebutt-Benz 1984 łam 1015.
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta oraz anonimowy tekst.
Cena/Price:250
Słowa kluczowe/Keywords:Weichsel/Vistula
Numer katalogowy/Number:i05654
Kategorie tematyczne/Categories:etnografia typy ludowe, kultura muzyka, zawody i zajęcia flisak / culture music, ethnography folk types/folk type, jobs and professions/job and occupation / Berufe und Beschäftigungen/Beruf und Beschäftigung Etnographie Volkstypen/Volkstyp, Kultur Musik / wood-engraving / Holzstich