Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i05690
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Włocławek
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:powiat grodzki Włocławek województwo kujawsko-pomorskie (włocławskie)
Tytuł/Title:"Obchód dwudziestopięcioletniéj rocznicy biskupstwa J. E. Księdza Bereśniewicza, Biskupa Kalisko-Kujawskiego w Katedrze Włocławskiéj, d. 26 Lutego 1884 r. Rysował, podług szkicu z natury, J. Konopacki."
Autor/Author:Kazimierz Pomianowski wg Jana Konopackiego
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie u dołu kompozycji: w lewym rogu monogram wiązany "JK" i w prawym rogu "L. A (?)-K. P."
Technika/Technique:drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:260x214 mm (kompozycja)
Stan/Condition:Pozycja w ładnym stanie, bardzo słaby ślad po starym złożeniu karty
Datowanie/Dating:1884
Pochodzenie/Origin:Z: Tygodnik Ilustrowany nr 976 z 13.03.1884 s. 165
Inf. o Autorze/Information about an Author:Kazimierz Pomianowski warszawski drzeworytnik czynny w latach 1876-ok. 1896, najpierw rytował prawie wyłącznie dla "Kłosów" do zamknięcia pisma w 1890, później rytował dla "Tygodnika Ilustrowanego" do ok. 1896, płodny i wszechstronny ksylograf; zob. SAP t. 7 ss. 389-390
Literatura/Literature:Grajewski 1972 poz. 6668. Katalog Włocławek 1997 nie notuje
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta. - Aleksander Kazimierz Bereśniewicz (16.06.1823 Szwielnie pow. Rosienie - 4.06.1902 Włocławek) biskup kujawsko-kaliski, pedagog. Naukę rozpoczął w seminarium duchownym żmudzkim w Worniach od 1839, od 1841 studiował w Akademii Duchownej w Wilnie przeniesionej w 1842 do Petersburga. Od 1845 objął stanowiska profesora teologii dogmatycznej i języka łacińskiego w seminarium w Worniach, święcenia kapłańskie 10.09.1847, w 1853 przymusowo przeniesiony do Wilna przez rząd rosyjski. Konsekrowany 27.02.1859 jako biskup pomocniczy żmudzki, w latach 1860-1864 rektor Akademii Duchownej w Petersburgu, w latach 1870-1875 zesłany na wygnanie do Mitawy po konflikcie z administracją rosyjską, administrator diecezji żmudzkiej w latach 1875-1883, od 15.03.1882 biskup ordynariusz kujawsko-kaliski, zrzekł się urzędu z powodu choroby w 15.03.1902. Jako biskup kujawsko-kaliski stanowczo opierał się rusyfikacji i naciskom administracji rosyjskiej; zob. Polski słownik biograficzny (PSB) t. 1 s. 449. Kościół katedralny Wniebowzięcia NMP, gotycki, ceglany, 1340-1411, szczyt i wieże 1463-1526, przebudowa neogotycka 1875-1885 i 1886-1901; zob. Atlas zabytków s. 150 z ilustracją
Cena/Price:330
Słowa kluczowe/Keywords:Kujawy/Królestwo Polskie
Numer katalogowy/Number:i05690
Kategorie tematyczne/Categories:architektura katedry i sobory kościoły kościoły i inne obiekty sakralne - wnętrza, etnografia uroczystości i obrzędy religijne, portrety polskie okres postacie 19 wiek - Polska, portrety polskie zawody duchowni rzymskokatoliccy - hierarchowie - Polska duchowni rzymskokatoliccy, zakonnicy - Polska zbiorowe - Polska zesłańcy, represjonowani - Polska, malarstwo polskie, rysunek polski / architecture cathedrals/cathedral church interiors/church interior churches/church, ethnography religious celebrations, holidays/religious celebration, holiday, portraits/portrait / Architektur Kathedralen/Kathedrale Kirchen-Innere Kirchen/Kirche, Etnographie Religionsfeste/Religionsfest, Porträts/Porträt / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich