Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i05690
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Włocławek
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:powiat grodzki Włocławek województwo kujawsko-pomorskie (włocławskie)
Tytuł/Title:"Obchód dwudziestopięcioletniéj rocznicy biskupstwa J. E. Księdza Bereśniewicza, Biskupa Kalisko-Kujawskiego w Katedrze Włocławskiéj, d. 26 Lutego 1884 r. Rysował, podług szkicu z natury, J. Konopacki."
Autor/Author:Kazimierz Pomianowski wg Jana Konopackiego
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie: "L. A (?)-K. P.".
Technika/Technique:Drzeworyt sztorcowy
Wymiary/Size/Capacity:260x214 mm.
Stan/Condition:Rycina w ładnym stanie, bardzo słaby ślad po starym złożeniu karty.
Pochodzenie/Origin:Z: Tygodnik Ilustrowany nr 976 z 13.03.1884 s.165.
Inf. o Autorze/Information about an Author:K. Pomianowski warszawski drzeworytnik czynny w latach 1876-ok. 1896, najpierw rytował prawie wyłącznie dla "Kłosów" do zamknięcia pisma w 1890, później rytował dla "Tygodnika Ilustrowanego" do ok. 1896, płodny i wszechstronny ksylograf; zob. SAP t.7 ss.389-390.
Literatura/Literature:Grajewski 1972 poz. 6668. Katalog Włocławek 1997 nie notuje.
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta. Biskup ordynariusz kujawsko-kaliski Aleksander Kazimierz Bereśniewicz (16.06.1823 Szwelnie (Żmudź)-4.06.1902 Włocławek) polski duchowny rzymskokatolicki, ukończył seminarium duchowne żmudzkie w Worniach, potem Akademię Duchowną w Wilnie (i potem po jej przeniesieniu) w Petersburgu 1842, wykładowca w Worniach, święcenia kapłańskie 10.09.1847, od 1853 w Wilnie, biskup sufragan żmudzki od 27.02.1859, 1860-1864 rektor Akademii Duchownej w Petersburgu, usunięty przez władze i przeniesiony do Kowna, w latach 1870-1875 zesłany na wygnanie do Mitawy, od 15.03.1882 biskup ordynariusz kujawsko-kaliski, zob. PSB t.1 s.449. Kościół katedralny Wniebowzięcia NMP, gotycki, ceglany, 1340-1411, szczyt i wieże 1463-1526, przebudowa neogotycka 1875-1885 i 1886-1901, zob. Atlas zabytków s.150 z ilustracją.
Cena/Price:300
Słowa kluczowe/Keywords:Kujawy/Królestwo
Numer katalogowy/Number:i05690
Kategorie tematyczne/Categories:architektura katedry kościoły kościoły i inne obiekty sakralne - wnętrza, etnografia uroczystości i obrzędy religijne / architecture cathedrals/cathedral church interiors/church interior churches/church, ethnography religious celebrations, holidays/religious celebration, holiday / Architektur Kathedralen/Kathedrale Kirchen-Innere Kirchen/Kirche, Etnographie Religionsfeste/Religionsfest / wood-engraving / Holzstich