Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i05696
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Włocławek
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:powiat grodzki Włocławek województwo kujawsko-pomorskie (włocławskie)
Tytuł/Title:Relikwiarz katedry kujawskiej / "RELIKWIARZ KATEDRY KUJAWSKIEJ. U. WIEK X."
Autor/Author:Henryk Walter wg Jana Franciszka Drewaczyńskiego
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie pod kompozycją: po lewej stronie "Lit. H. Walter."; pośrodku "Chromolitogr. M. Fajansa, w Warszawie ul. Długa 550." i po prawej stronie "Rys. J. Drewaczyński." oraz poniżej pośrodku "M. Fajans direx."
Technika/Technique:chromolitografia na papierze
Wymiary/Size/Capacity:152x184 mm (kompozycja); 227x288 mm (tablica)
Stan/Condition:Pozycja w ładnym stanie (tablica po konserwacji)
Datowanie/Dating:1855
Pochodzenie/Origin:Z: Aleksander Przeździecki, Edward Rastawiecki: Wzory sztuki średniowiecznej [...] w dawnej Polsce. Seria 1. Warszawa: Zakład Chromolitograficzny M. Fajansa; Paryż: bez wydawcy, 1853-1855 tablica nr 8
Inf. o Autorze/Information about an Author:Henryk Walter (Henri, Heinrich) (ur. prawdopodobnie we Francji - 18.06.1860 Kraków) francuski rysownik i litograf kształcony i działający wcześniej w Paryżu, w latach 1853-1858 litografował zdecydowaną większość ilustracji do "Wzorów sztuki średniowiecznej [...]", sprowadzony do Polski w 1855 roku przez Maksymiliana Fajansa i związany z jego zakładem litograficznym, a potem z Zakładem Litografii "Czasu" w Krakowie; zob. Tessaro-Kosimowa 1973 (indeks nazwisk), Banach 1980 ss. 83-87, Widoki dawnego Lwowa i Krakowa s. 110 i Benezit t. 14 s. 420
Literatura/Literature:Katalog Włocławek 1997 nie notuje
Uwagi/Comments:Zachowana cała tablica oraz tekst sygnowany pseudonimem: "E. R." autorstwa Edwarda Rastawieckiego. Efektowna, rzadka i ceniona rycina. Tekst w języku polskim i francuskim, tablica i tekst luzem, nie były w oprawie (przeznaczone dla prenumeratorów). Numeracja tablicy wg spisu treści
Cena/Price:450
Słowa kluczowe/Keywords:Królestwo Polskie/Kujawy
Numer katalogowy/Number:i05696
Kategorie tematyczne/Categories:architektura katedry i sobory kościoły kościoły i inne obiekty sakralne - wnętrza, architektura detale architektoniczne wyposażenie, kultura rzemiosło artystyczne, religia sakralia, malarstwo polskie, rysunek polski / architecture cathedrals/cathedral church interiors/church interior churches/church, architecture architectural details/architectural detail equipment, culture arts and crafts, handicraft, religion sacral memorabila, sacral objects, sacral artifacts / Architektur Kathedralen/Kathedrale Kirchen-Innere Kirchen/Kirche, Architektur architektonische Details/architektonisches Detail Ausstattung, Kultur Kunsthandwerk, Religion Sakrales / lithograph lithograph printed in colours, chromo-lithography / Farblithographie, Chromolithographie Lithographie