Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i00602
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Kraków-fortyfikacje
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:województwo małopolskie (krakowskie)
Tytuł/Title:"Barbakan - Kraków"
Autor/Author:Stanisław Raczyński
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana ołówkiem pod kompozycją: "Barbakan - Kraków St. Raczyński".
Technika/Technique:Drzeworyt
Wymiary/Size/Capacity:180x245 mm.
Stan/Condition:Rycina w bardzo ładnym stanie.
Datowanie/Dating:Poł. XX w.
Inf. o Autorze/Information about an Author:S. Raczyński (1.06.1903 Wadowice - 29.10.1982 Kraków) malarz, scenograf i grafik, studia ASP w Krakowie 1920-1927 pod kierunkiem Ignacego Pieńkowskiego, Teodora Axentowicza i Wojciecha Weissa oraz dodatkowo z grafiki u Jana Wojnarskiego, podróż artystyczna do Włoch, 1928-1930 w Poznaniu, potem stypendium w Paryżu i ponownie w Krakowie gdzie współpracował z prasą, 1933 Nagroda Graficzna Polskiej Akademii Umiejętności im. Feliksa Jasieńskiego, okupację spędził w Wieliczce, po wojnie w Krakowie, liczne projekty dla wydawnictw, w grafice tworzący w różnych technikach graficznych przede wszystkim jednak w technice drzeworytu, gdzie początkowo pozostawał pod wpływem Władysława Skoczylasa, bogaty dorobek graficzny, liczne teki drzeworytnicze, zob. Grońska 1971 s.440 oraz znacznie obszerniej Mulczyński 1996 ss.343-345.
Uwagi/Comments:Rycina podklejona na karton.
Cena/Price:600
Słowa kluczowe/Keywords:Małopolska/Galicja
Numer katalogowy/Number:i00602
Kategorie tematyczne/Categories:architektura fortyfikacje / architecture fortifications/fortification / Architektur Festungen/Festung / woodcut / Holzschnitt