Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i05704
Typ/Type:rycina (kompozycja wielowidokowa)
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Włocławek / Łowicz okolice
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:powiat grodzki Włocławek województwo kujawsko-pomorskie (włocławskie) / powiat Łowicz województwo łódzkie (skierniewickie)
Tytuł/Title:"WRZESIEŃ. Orka jesienna. - Pszenica amerykańska w przystani włocławskiéj. Na jarmark do Łowicza."
Autor/Author:Adam wg Arkadiusza Mucharskiego
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie: "DRZ. B. PUC - ADAM. Sc." i "Mucharski"
Technika/Technique:drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:240x193 mm
Stan/Condition:Rycina w ładnym stanie, bardzo nieznaczne praktycznie niewidoczne przekłucia karty (rycina po konserwacji)
Datowanie/Dating:1880
Pochodzenie/Origin:Z: Biesiada Literacka 2. półrocze 1880 s. 248
Inf. o Autorze/Information about an Author:Adam warszawski drzeworytnik czynny w okresie ok. 1879-1887, związany z drzeworytnią Bronisława Puca, rytujący najczęściej dla "Biesiady Literackiej" i "Tygodnika Ilustrowanego"; zob. SAP t. 1 s. 5, Rudniewska (Słownik) ss. 7-8.
Literatura/Literature:Grajewski 1972 poz. 10766. Katalog Włocławek 1997 nie notuje
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta.
Cena/Price:220
Słowa kluczowe/Keywords:Kujawy/Królestwo Polskie
Numer katalogowy/Number:i05704
Kategorie tematyczne/Categories:etnografia judaica targi i jarmarki, odpusty Żydzi, gospodarka komunikacja żegluga śródlądowa, gospodarka rolnictwo agrotechnika łowiectwo (myślistwo) / economy agriculture agrotechny hunting, economy communication sailing inland sailing, ethnography Judaica markets and fairs/market and fair the Jews / Etnographie Judaika Juden Märkte und Jahrmärkte/Markt und Jahrmarkt, Wirtschaft Landwirtschaft Agrotechnik Jagdwesen, Wirtschaft Verkehrswesen Schiffahrt Binnenschiffahrt / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich