Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i05733
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Wilno
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Kresy - województwo wileńskie (Litwa)
Tytuł/Title:"Wnętrze sali w Obserwatoryum Astronomiczném w Wilnie. (3628)"
Sygnatura/Signature:Rycina niesygnowana
Technika/Technique:drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:207x171 mm
Stan/Condition:Rycina w ładnym stanie (po konserwacji)
Datowanie/Dating:1877
Pochodzenie/Origin:Z: Kłosy nr 611 z 15.03.1877 s. 177
Literatura/Literature:Grajewski 1972 nie notuje (w poz. 24768)
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta.
Cena/Price:250
Numer katalogowy/Number:i05733
Kategorie tematyczne/Categories:architektura obserwatoria astronomiczne szkoły wyższe / architecture astronomical observatories/astronomical observatory high schools, universities/high school, university / Architektur Hochschulen/Hochschule Sternwarten/Sternwarte / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich