Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i05736
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Wilno
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Kresy - województwo wileńskie (Litwa)
Tytuł/Title:"Dawny pałac ks. biskupa Massalskiego w Wilnie, obecnie gubernatora. 221"
Autor/Author:A. Choromański wg Napoleona Ordy
Cykl/Series/Cycle/Period:Cykl: "Z ALBUMU NAPOLEONA ORDY."
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie: "A. Choromański"
Technika/Technique:drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:190x285 mm
Stan/Condition:Rycina w ładnym stanie, bardzo nieznaczne praktycznie niewidoczne przekłucia karty (rycina po konserwacji)
Datowanie/Dating:1879
Pochodzenie/Origin:Z: Tygodnik Ilustrowany nr 197 z 4.10.1879 s. 217
Inf. o Autorze/Information about an Author:- A. Choromański warszawski drzeworytnik czynny w latach 1870-1881, znany z ok. 75 prac dla "Tygodnika Ilustrowanego; zob. SAP t. 1 s. 335. - Napoleon Orda (11.02.1807 Worocewicze - 26.04.1883 Warszawa) rysownik i malarz, także kompozytor; studiował matematykę w Wilnie, brał udział w powstaniu listopadowym, od 1833 w Paryżu, gdzie zajmował się muzyką i rysunkiem m.in. uczył się rysunku u Pierre'a Girarda, odbył liczne podróże artystyczne po Europie i Algierii, w 1856 wrócił do kraju, bardzo aktywny artystycznie w latach ca 1872-1883, kiedy odbył systematyczne podróże po kraju, sporządzając ponad 1000 rysunków i akwarel, z czego 260 zostało zreprodukowanych w litografii (przez Alojzego Misierowicza) w ramach cyklu: Album widoków historycznych Polski cenione przede wszystkim za walory dokumentacyjne; zob. SAP t. 6 ss. 291-294.
Literatura/Literature:Grajewski 1972 poz. 24769
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta. Pałac przebudowany w 1792 w stylu klasycznym przez W. Gucewicza dla biskupa Ignacego Massalskiego. Obiekt istniejący, obecnie pod nazwą Pałac Reprezentacyjny.
Cena/Price:330
Numer katalogowy/Number:i05736
Kategorie tematyczne/Categories:malarstwo polskie, rysunek polski architektura parki i ogrody rezydencje / architecture parks and gardens/park and garden rezydencje/residences, manors/residence, manor / Architektur Parke und Gärten/Park und Garten Residenzen/Residenz / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich