Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i05744
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Wilno
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Kresy - województwo wileńskie (Litwa)
Tytuł/Title:"WYŚCIGI WŁOŚCIAŃSKIE W WILNIE, W ROKU 1866. (Rysował E. W. Römer)."
Autor/Author:Wg Alfreda Izydora Römera (?)
Sygnatura/Signature:Rycina niesygnowana.
Technika/Technique:Drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:119x236 mm.
Stan/Condition:Rycina w ładnym stanie (po konserwacji).
Datowanie/Dating:1866
Pochodzenie/Origin:Z: Tygodnik Ilustrowany nr 363 z 8.09.1866 s. 113.
Literatura/Literature:Grajewski 1972 poz. 14263.
Uwagi/Comments:Wycinek. Działali jeszcze w tym czasie Edward Jan Römer (1806-1878) uzdolniony rysownik amator i jego syn Edward Mateusz Römer malarz i rysownik (1848-1900); zob. SAP t. 9 ss. 81-87.
Cena/Price:240
Numer katalogowy/Number:i05744
Kategorie tematyczne/Categories:etnografia sceny obyczajowe i rodzajowe, przyroda hipologia i sceny hippiczne, varia sport i rekreacja / ethnography social scenes, themes/social scene, social theme, nature/wildlife hippology, varia sport / Etnographie Sittenszenen/Sittenszene, Natur Hippologie, Varia Sport / wood-engraving / Holzstich