Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i00611
Typ/Type:dwie ryciny na jednej karcie
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Kraków-Rynek Główny
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:województwo małopolskie (krakowskie)
Tytuł/Title:"Sukiennice Krakowskie: kapitele kolumn dzisiejszych (5622-23)"
Autor/Author:Franciszek Szymański
Sygnatura/Signature:Rycina 1) niesygnowana; rycina 2) sygnowana na płycie: "F. Szymański".
Technika/Technique:Drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:1) 72x145; 2) 75x146 mm.
Stan/Condition:Ryciny w ładnym stanie, nieznaczne wydawnicze zagięcie karty.
Pochodzenie/Origin:Z: Kłosy nr 775 z 6.05.1880 s. 292.
Inf. o Autorze/Information about an Author:F. Szymański warszawski drzeworytnik czynny w latach 1879-1886 rytujący dla "Kłosów"; zob. Opałek 1949 s. 66, Rudniewska (Słownik) s. 130.
Literatura/Literature:Grajewski 1972 poz. 22446.
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta.
Cena/Price:80
Słowa kluczowe/Keywords:Małopolska/Galicja
Numer katalogowy/Number:i00611
Kategorie tematyczne/Categories:architektura detale architektoniczne hale targowe rynki, kultura sztuki plastyczne / architecture architectural details/architectural detail market halls/market hall market squares/market square, culture fine arts / Architektur Markthallen/Markthalle Ringe/Ring architektonische Details/architektonisches Detail, Kultur bildende Künste / wood-engraving / Holzstich