Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i05793
Typ/Type:rycina (kompozycja wielowidokowa)
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Warszawa-Wisła
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:województwo mazowieckie (warszawskie)
Tytuł/Title:"Kąpiele wiślane pod Warszawą. Rysunek Ksawerego Pillati'ego. 560"
Autor/Author:Edward Nicz wg Ksawerego Pillatiego
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie: "X Pillati" i "E NICZ".
Technika/Technique:Drzeworyt sztorcowy
Wymiary/Size/Capacity:285x189 mm.
Stan/Condition:Rycina w ładnym stanie, nieco uszkodzony prawy dolny róg karty z przebarwieniem (bez szkody dla kompozycji) (rycina po konserwacji).
Pochodzenie/Origin:Z: Tygodnik Ilustrowany nr 90 (938) z 15.09.1877 s.169.
Inf. o Autorze/Information about an Author:E. Nicz (1851-1916) warszawski drzeworytnik czynny w latach 1869-1900, związany z "Tygodnikiem Ilustrowanym", a także z "Kłosami" i "Wędrowcem" (kierownik artystyczny), wybitny, wielokrotnie nagradzany i płodny ksylograf, zob. obszerny biogram w SAP t.6 ss.50-51.
Literatura/Literature:Grajewski 1972 poz. 12549.
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta.
Cena/Price:400
Słowa kluczowe/Keywords:Mazowsze/Królestwo
Numer katalogowy/Number:i05793
Kategorie tematyczne/Categories:architektura kompozycje (w tym wielowidokowe) obiekty sportowe i turystyczne, etnografia typy, gospodarka komunikacja żegluga śródlądowa / architecture compositions (including multiview ones), economy communication sailing inland sailing, ethnography types/type / Architektur Kompositionen (darunter mit vielen Ansichten)/Komposition Sport- und Touristikobjekte/Sport- und Touristikobjekt, Etnographie Typen/Typ, Wirtschaft Verkehrswesen Schiffahrt Binnenschiffahrt / wood-engraving / Holzstich