Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i05800
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Warszawa-Wisła
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:województwo mazowieckie (warszawskie)
Tytuł/Title:"Galary z jabłkami na Wiśle pod Warszawą. (6688)"
Autor/Author:Kazimierz Piastuszkiewicz
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie: "K. PIASTUSZKIEWICZ"
Technika/Technique:drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:177x212 mm
Stan/Condition:Rycina w ładnym stanie
Datowanie/Dating:1883
Pochodzenie/Origin:Z: Kłosy nr 959 z 15.11.1883 s. 309
Inf. o Autorze/Information about an Author:K. Piastuszkiewicz (ur. 1856) warszawski drzeworytnik czynny w latach 1876-1889, autor kilkudziesięciu drzeworytów, związany głównie z "Kłosami"; zob. SAP t. 7 s. 86.
Literatura/Literature:Grajewski 1972 nie notuje
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta oraz anonimowy tekst.
Cena/Price:270
Słowa kluczowe/Keywords:Mazowsze/Królestwo Polskie
Numer katalogowy/Number:i05800
Kategorie tematyczne/Categories:architektura mosty, etnografia typy, gospodarka handel, gospodarka komunikacja kolejnictwo / architecture bridges/bridge, economy commerce, economy communication railways, ethnography types/type / Architektur Brücken/Brücke, Etnographie Typen/Typ, Wirtschaft Handel, Wirtschaft Verkehrswesen Bahnwesen / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich