Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i05808
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Wilno
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Kresy - województwo wileńskie (Litwa)
Tytuł/Title:"WIEŻA NAROŻNA B. KOŚCIOŁA KS. BERNARDYNÓW W WILNIE. (Rysował z natury Kaźmirz Römer)."
Autor/Author:L. Fiedler wg Kazimierza Römera
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie: "LFIEDLER".
Technika/Technique:Drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:236x164 mm.
Stan/Condition:Rycina w ładnym stanie, bardzo nieznaczne praktycznie niewidoczne przekłucia karty (rycina po konserwacji).
Datowanie/Dating:1867
Pochodzenie/Origin:Z: Tygodnik Ilustrowany nr 403 z 15.06.1867 s. 280.
Inf. o Autorze/Information about an Author:L. Fiedler warszawski drzeworytnik czynny w latach 1860-1882, autor stosunkowo nielicznych drzeworytów, związany z "Tygodnikiem Ilustrowanym"; zob. Opałek s. 47, nadto Rudniewska (Słownik) s. 43, SAP (również w suplemencie) nie notuje tego ksylografa.
Literatura/Literature:Grajewski 1972 poz. 24751.
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta wraz z anonimowym tekstem. Kościół katolicki pw. śś. Franciszka i Bernardyna, klasztor założony 1469, kościół murowany powstał 1501-1507 (obecnie stanowi prezbiterium obecnej świątyni), znacznie rozbudowany w 2. połowie XVI w. w gotycko-renesansową świątynię typu obronnego z narożnymi wieżami, nadto wzniesiono wówczas większość budynków klasztornych, w późniejszym czasie rozbudowywany, niszczony, 1864 klasztor skasowano i potem przebudowano na koszary, zaś kościół stał się świątynią parafialną, obecnie część zabudowań klasztoru zwrócono franciszkanom; zob. Rąkowski 1999 ss. 335-337.
Cena/Price:240
Słowa kluczowe/Keywords:bernardyni
Numer katalogowy/Number:i05808
Kategorie tematyczne/Categories:architektura kościoły / architecture churches/church / Architektur Kirchen/Kirche / wood-engraving / Holzstich