Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i05814
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Wilno-kościoły / Olbracht Gasztołd
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Kresy - województwo wileńskie (Litwa)
Tytuł/Title:"Pomnik Olbrachta Gasztolda, w kościele katedralnym wileńskim."
Sygnatura/Signature:Rycina niesygnowana.
Technika/Technique:Drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:209x115 mm.
Stan/Condition:Rycina w dość ładnym stanie, nieznaczny ślad po starym złożeniu karty, bardzo nieznaczne praktycznie niewidoczne przekłucia karty (rycina po konserwacji).
Datowanie/Dating:1872
Pochodzenie/Origin:Z: Tygodnik Ilustrowany nr 227 z 4.05.1872 s. 232.
Literatura/Literature:Grajewski 1972 poz. 21065.
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta oraz anonimowy tekst. Nagrobek w rzymskokatolickiej katedrze Kaplicy Gasztołdów z XV w., nagrobek Olbracht Gasztołda autorstwa Giovanni Padovano; zob. Rąkowski 1999 s. 330. - Olbracht (Wojciech) Gasztołd (1470-1539) wojewoda wileński i kanclerz litewski, przeciwnik Radziwiłłów i królowej Bony, przywódca separatystów litewskich, najbogatszy magnat na Litwie; zob. Polski słownik biograficzny (PSB) t. 7 ss. 299-303 i Leksykon historii Polski s. 189.
Cena/Price:200
Słowa kluczowe/Keywords:[portret:Gasztołd Wojciech]
Numer katalogowy/Number:i05814
Kategorie tematyczne/Categories:architektura katedry i sobory kościoły kościoły i inne obiekty sakralne - wnętrza nagrobki, grobowce, historia heraldyka, sfragistyka i weksylologia, portrety polskie okres postacie 15 wiek postacie 16 wiek, portrety polskie zawody arystokracja, magnateria i możnowładcy urzędnicy, malarstwo polskie, rysunek polski / architecture cathedrals/cathedral church interiors/church interior churches/church tombstones/tombstone, history heraldics, portraits/portrait / Architektur Grabdenkmäler/Grabdenkmal Kathedralen/Kathedrale Kirchen-Innere Kirchen/Kirche, Geschichte Wappenkunde, Porträts/Porträt / wood-engraving / Holzstich