Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i05815
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Wilno-kościoły / Paweł Holszański
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Kresy - województwo wileńskie (Litwa)
Tytuł/Title:"Nagrobek biskupa Pawła Algimuntowicza, w katedrze wileńskiéj."
Sygnatura/Signature:Rycina niesygnowana.
Technika/Technique:Drzeworyt sztorcowy
Wymiary/Size/Capacity:186x107 mm.
Stan/Condition:Rycina w ładnym stanie, bardzo nieznaczne praktycznie niewidoczne przekłucia karty (rycina po konserwacji).
Pochodzenie/Origin:Z: Tygodnik Ilustrowany nr 246 z 14.09.1872 s.128.
Literatura/Literature:Grajewski 1972 poz. 21066.
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta wraz z anonimowym tekstem. Nagrobek w rzymskokatolickiej katedrze w Kaplicy Gasztołdów z XV w., renesansowy nagrobek biskupa Pawła Holszańskiego (1490-1555) autorstwa Bernardo Zanobiego; zob. Rąkowski 1999 ss.330-331.
Cena/Price:200
Słowa kluczowe/Keywords:[portret:Holszański Paweł]
Numer katalogowy/Number:i05815
Kategorie tematyczne/Categories:portrety polskie zawody architektura nagrobki, grobowce / portraits/portrait architecture tombstones/tombstone / Porträts/Porträt Architektur Grabdenkmäler/Grabdenkmal / wood-engraving / Holzstich