Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i05815
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Wilno-kościoły / Paweł Holszański
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Kresy - województwo wileńskie (Litwa)
Tytuł/Title:"Nagrobek biskupa Pawła Algimuntowicza, w katedrze wileńskiéj."
Sygnatura/Signature:Rycina niesygnowana
Technika/Technique:drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:186x107 mm (kompozycja)
Stan/Condition:Pozycja w ładnym stanie, bardzo nieznaczne praktycznie niewidoczne przekłucia karty (karta po konserwacji)
Datowanie/Dating:1872
Pochodzenie/Origin:Z: Tygodnik Ilustrowany nr 246 z 14.09.1872 s. 128
Literatura/Literature:Grajewski 1972 poz. 21066
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta wraz z anonimowym tekstem. Nagrobek w rzymskokatolickiej katedrze w Wilnie w Kaplicy Gasztołdów z XV w., renesansowy nagrobek biskupa Pawła Holszańskiego (1490-1555) autorstwa Bernardo Zanobiego; zob. Rąkowski 1999 ss. 330-331
Cena/Price:200
Słowa kluczowe/Keywords:[portret:Holszański Paweł]
Numer katalogowy/Number:i05815
Kategorie tematyczne/Categories:architektura nagrobki, grobowce, portrety polskie okres postacie 16 wiek - Polska, malarstwo polskie, rysunek polski portrety polskie zawody duchowni rzymskokatoliccy - hierarchowie - Polska / architecture tombstones/tombstone, portraits/portrait / Architektur Grabdenkmäler/Grabdenkmal, Porträts/Porträt / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich