Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i05820
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Wilno-kościoły
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Kresy - województwo wileńskie (Litwa)
Tytuł/Title:"OBRAZ NAJŚWIĘTSZÉJ PANNY MARYI w Wilnie, w kościele po Bazyljańskim."
Autor/Author:Walenty Ciechomski i Kazimierz Mrówczyński
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie: "DRZ.-B. PUC - K. M. W. CIECHOMSKI" oraz nieustalony monogram wiązany.
Technika/Technique:Drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:195x155 mm.
Stan/Condition:Rycina w ładnym stanie, bardzo nieznaczne praktycznie niewidoczne przekłucia karty, dość mocno przycięty lewy margines karty (rycina po konserwacji).
Datowanie/Dating:1883
Pochodzenie/Origin:Z: Józefa Ungra Kalendarz Warszawski [...] 1884 [...]. Warszawa: nakładem Józefa Ungra, [1883].
Drukarnia/Printing office:Drzeworytnia Bronisława Puca w Warszawie (czynna od ok. 1878 do ok. 1904 pod nazwą: Zakład Artystyczno-Drzeworytniczy Bronisława Puc); zob. SPKP Suplement ss.179-180.
Inf. o Autorze/Information about an Author:1) Walenty Ciechomski warszawski drzeworytnik czynny ca 1876-1893, początkowo związany z Drzeworytnią Warszawską (m.in. praca w: Bronisław Grabowski: Widoki Częstochowy i Jasnéj Góry z opisem. Warszawa: nakładem D. Lange, [1876] praca "[4.] Wnętrze Kaplicy N. P. Maryi w Kościele Jasnogórskim."), następnie związany z drzeworytnią Bronisława Puca 1878-1887, prace w różnych czasopismach w tym w: Biesiada Literacka 1879-1881, 1883-1884; Tygodnik Powszechny 1879-1883; Tygodnik Ilustrowany 1878-1882; 1885, 1887-1889; nadto Ognisko Domowe oraz kalendarz J. Ungra na rok 1884; zob. SAP t. 1 s. 352 i materiały własne. 2) Kazimierz Mrówczyński warszawski drzeworytnik i rysownik, autor kilkudziesięciu drzeworytów sztorcowych, związany z drzeworytnią Bronisława Puca, rytował dla różnych czasopism w latach 1878-1887, ryciny także w albumie "Willanów. Album widoków i pamiątek" Warszawa 1877, ryciny oraz rysunki wystawiał w kraju i w Paryżu; zob. SAP t. 5 s. 658.
Uwagi/Comments:Zachowana cała tablica. Rzadka rycina.
Cena/Price:220
Numer katalogowy/Number:i05820
Kategorie tematyczne/Categories:architektura kościoły kościoły i inne obiekty sakralne - wnętrza, kultura sztuki plastyczne, religia sakralia / architecture church interiors/church interior churches/church, culture fine arts, religion sacral memorabila, sacral objects, sacral artifacts / Architektur Kirchen-Innere Kirchen/Kirche, Kultur bildende Künste, Religion Sakrales / wood-engraving / Holzstich