Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i05822
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Wilno-kościoły
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Kresy - województwo wileńskie (Litwa)
Tytuł/Title:17. "Kościół Ś-go Jana i gmach pouniwersytecki w Wilnie."
Autor/Author:Marceli Wiśniewski
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie w prawym dolnym rogu kompozycji: "DRZEW. B. PUC-M. WIŚNIEWSKI"
Technika/Technique:drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:169x132 mm (kompozycja)
Stan/Condition:Pozycja w ładnym stanie, bardzo nieznaczne praktycznie niewidoczne przekłucia tablicy (tablica po konserwacji)
Datowanie/Dating:1880
Pochodzenie/Origin:Z: Książka Jubileuszowa dla uczczenia pięćdziesięcioletniej działalności literackiej Józefa Ignacego Kraszewskiego. Warszawa: J. Unger, 1880 tablica nr 17
Drukarnia/Printing office:Drzeworytnia Bronisława Puca w Warszawie czynna od ok. 1878 do ok. 1904 pod nazwą: Zakład Artystyczno-Drzeworytniczy Bronisława Puc; zob. SPKP Suplement ss. 179-180
Inf. o Autorze/Information about an Author:Marceli Wiśniewski warszawski drzeworytnik czynny w latach 1875-1887, rytował dla "Kłosów" i "Tygodnika Ilustrowanego"; zob. Opałek 1949 s. 67 i Rudniewska (Słownik) ss. 135-136
Uwagi/Comments:Zachowana cała tablica. Numeracja rycin wg spisu treści. Opracowanie nie podaje autora rysunku według którego wykonano rycinę.
Cena/Price:200
Numer katalogowy/Number:i05822
Kategorie tematyczne/Categories:architektura kościoły szkoły wyższe, malarstwo polskie, rysunek polski / architecture churches/church high schools, universities/high school, university / Architektur Hochschulen/Hochschule Kirchen/Kirche / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich