Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i05826
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Wilno-kościoły
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Kresy - województwo wileńskie (Litwa)
Tytuł/Title:"KOŚCIÓŁ ŚW. PIOTRA I PAWŁA W WILNIE. (Rysował z fotografii Podbielski)."
Autor/Author:Aleksander Regulski wg Bronisława Podbielskiego
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie: "AR.".
Technika/Technique:Drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:161x236 mm.
Stan/Condition:Rycina w ładnym stanie, bardzo nieznaczne praktycznie niewidoczne przekłucie karty (rycina po konserwacji).
Datowanie/Dating:1862
Pochodzenie/Origin:Z: Tygodnik Ilustrowany nr 154 z 6.09.1862 s. 96.
Inf. o Autorze/Information about an Author:Aleksander Regulski (1839 Warszawa-1884 Warszawa) wybitny drzeworytnik polski działający w Warszawie, jeden z pionierów ksylografii oraz jeden z jej najwybitniejszych przedstawicieli, czynny w latach 1861-1884, związany z "Tygodnikiem Ilustrowanym" do 1865 i od 1868 do śmierci jako kierownik drzeworytni, w latach 1865-1868 prowadził drzeworytnię "Kłosów" (a w latach 1866-1867 miał też własną drzeworytnię), zamieszczał też prace w innych czasopismach i kalendarzach oraz wydawnictwach książkowych, specjalizował się w portrecie, początkowo rytował również inne tematy, płodny twórca, autor kilku tysięcy drzeworytów, prawdopodobnie ok. 3000 z czego ok. 2000 portretów; zob. obszerny biogram SAP t. 8 ss. 278-279.
Literatura/Literature:Grajewski 1972 poz. 24752.
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta oraz tekst w kserokopii autorstwa Michała Balińskiego. Rzadka rycina. Kościół p.w. śś. Piotra i Pawła i klasztor kanoników laterańskich na Antokolu, klasztor ufundowany 1638, obecny kościół zbudowany jako trójnawowa bazylika z transeptem 1668-1676 ufundowany przez Michała Kazimierza Paca, wnętrza ukończono 1704; zob. Rąkowski 1999 ss. 352-354 z ilustracją.
Cena/Price:280
Numer katalogowy/Number:i05826
Kategorie tematyczne/Categories:architektura kościoły / architecture churches/church / Architektur Kirchen/Kirche / wood-engraving / Holzstich