Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i05829
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Wilno-kościoły
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Kresy - województwo wileńskie (Litwa)
Tytuł/Title:"KOŚCIÓŁ ŚW. RAFAŁA W WILNIE. (Podług fotografii Korzuna)."
Autor/Author:wg Abdona Korzona
Sygnatura/Signature:Rycina niesygnowana
Technika/Technique:drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:111x153 mm
Stan/Condition:Rycina w stanie więcej niż dobrym, wydawnicza wada ("pionowa kreska"), słabe plamki i bardzo nieznaczne praktycznie niewidoczne przekłucia karty (rycina po konserwacji)
Datowanie/Dating:1863
Pochodzenie/Origin:Z: Tygodnik Ilustrowany nr 213 z 24.10.1863 s. 416
Literatura/Literature:Grajewski 1972 poz. 24761
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta wraz z tekstem sygnowanym pseudonimem: "Mścisław K." autorstwa Mścisława Kamińskiego; zob. SPPP t. 2 s. 662. Rzadka rycina. Kościół rzymskokatolicki p.w. św. Rafała Archanioła i klasztor jezuitów ufundował 1702 Rafał Koszczyc ze współudziałem Sapiehów, kościół wzniesiono 1703-1709 (budowę klasztoru zakończono 1731), wieże dobudowano 1752, po kasacie zakonu jezuitów 1773 klasztor przejęli pijarzy (klasztor skasowano 1844), kościół potem parafialny i poza okresem 1832-1860 stale czynny, barokowy kościół stanowi trójnawową bazylikę; zob. Rąkowski 1999 ss. 367-368 z ilustracją.
Cena/Price:170
Numer katalogowy/Number:i05829
Kategorie tematyczne/Categories:architektura kościoły mosty / architecture bridges/bridge churches/church / Architektur Brücken/Brücke Kirchen/Kirche / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich