Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i05835
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Wilno (Hrybiszki)
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Kresy - województwo wileńskie (Litwa)
Tytuł/Title:"Hrybiszki pod Wilnem. Kopia akwareli Wincentego Dmochowskiego."
Autor/Author:Konstanty Przykorski wg Władysława Dmochowskiego
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie: monogram wiązany "WD" i "K. PRZYKORSKI."
Technika/Technique:drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:235x185 mm
Stan/Condition:Rycina w dość ładnym stanie, nieznaczny ślad po starym złożeniu karty, nieznaczne plamki na marginesach karty (poza kompozycją), bardzo nieznaczne praktycznie niewidoczne przekłucia karty (rycina po konserwacji)
Datowanie/Dating:1873
Pochodzenie/Origin:Z: Tygodnik Ilustrowany nr 275 z 5.04.1873 s. 172
Inf. o Autorze/Information about an Author:K. Przykorski (1840-1882 Gidle) warszawski drzeworytnik czynny w latach 1862-1882 rytujący dla "Tygodnika Ilustrowanego" i jedynie sporadycznie dla innych czasopismach, nadto dla wydawnictw książkowych i kalendarzy, autor ok. 200 prac, ceniony ksylograf; zob. Rudniewska (Słownik) ss. 107-108 i SAP t. 8 s. 113.
Literatura/Literature:Grajewski 1972 nie notuje
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta. Obecnie część lewobrzeżnej dzielnicy Wilna - Rossy.
Cena/Price:240
Numer katalogowy/Number:i05835
Kategorie tematyczne/Categories:architektura panoramy parki i ogrody / architecture panoramas/panorama parks and gardens/park and garden / Architektur Panoramas/Panorama Parke und Gärten/Park und Garten / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich