Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i05839
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Troki / Trakai
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Kresy - powiat Wilno województwo wileńskie (Litwa)
Tytuł/Title:"Ruiny zamku trockiego na jeziorze."
Sygnatura/Signature:Rycina niesygnowana.
Technika/Technique:Litografia na papierze
Wymiary/Size/Capacity:111x152 mm.
Stan/Condition:Rycina w ładnym stanie (po konserwacji), w typowy sposób nieco przebija tekst z drugiej strony karty.
Datowanie/Dating:1840
Pochodzenie/Origin:Z: Przyjaciel Ludu nr 33 z 15.02.1840 s. 257.
Literatura/Literature:Grajewski 1972 poz. 24346.
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta wraz z anonimowym tekstem. Zamek na wyspie, dawna rezydencja wielkich książąt litewskich, gotycki, zbudowany przez wks. Witolda Kiejstutowicza na pocz. XV w. na Wyspie Zamkowej Jeziora Galwe, pod koniec XV w. zaczął pełnić rolę więzienia, przejściowo letnia siedziba Zygmunta Augusta, potem stopniowo popadał w ruinę, restaurację i stopniową odbudowę rozpoczęto 1905 i zakończono na początku lat 90-tych XX w., obecnie muzeum; zob. Rąkowski 1999 ss. 302-304 z ilustracją.
Cena/Price:200
Numer katalogowy/Number:i05839
Kategorie tematyczne/Categories:architektura zamki / architecture castles/castle / Architektur Burgen/Burg / lithograph / Lithographie