Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i05856
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Warszawa
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:województwo mazowieckie (warszawskie)
Tytuł/Title:"WNĘTRZE CYRKU. 538"
Autor/Author:Drzeworytnia Jana Salomona Minheymera wg Wojciecha Gersona
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie: "WGerson" i "DRZ J. MINHEYMERA".
Technika/Technique:Drzeworyt sztorcowy wtórnie kolorowany na papierze
Wymiary/Size/Capacity:119x155 mm.
Stan/Condition:Rycina w ładnym stanie.
Datowanie/Dating:1867
Pochodzenie/Origin:Z: Kłosy nr 83 z 30.01.1867 s. 52.
Drukarnia/Printing office:Drzeworytnia Jana Salomona Minheymera (Müncheimera i in.) w Warszawie, pierwsza polska drzeworytnia działająca od 1857 której wychowankami byli wybitni polscy drzeworytnicy: J. Styfi, A. Regulski, F. Szymborski, K. Krzyżanowski, zob. SAP t.5 ss.574-575.
Literatura/Literature:Grajewski 1972 nie notuje.
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta oraz tekst w kserokopii sygnowany pseudonimem: "r." autorstwa Kazimierza Władysława Wójcickiego; zob. SPPP t. 3 s. 6. Dość rzadka rycina.
Cena/Price:250
Słowa kluczowe/Keywords:Mazowsze/Królestwo
Numer katalogowy/Number:i05856
Kategorie tematyczne/Categories:architektura cyrki / architecture circuses/circus / Architektur Zirkusse/Zirkus / coloured wood-engraving (new colour) wood-engraving / Holzstich koloriert Holzstich (Neues Kolorit)