Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i05874

Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Warszawa
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:województwo mazowieckie (warszawskie)
Tytuł/Title:"Piérwssze posiedzenia konferencyj rolniczych, odbyte d. 22 września w sali zebrań giełdy warszawskiéj. Rysował na miejscu Ksawery Pillati. 256"
Autor/Author:Edward Gorazdowski i P. Dziedzic wg Ksawerego Pillatiego
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie u dołu kompozycji: w lewym rogu "E.G. PD" i w prawym rogu "X Pillati"
Technika/Technique:drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:186x234 mm (kompozycja)
Stan/Condition:Pozycja w bardzo ładnym stanie, bardzo nieznaczne praktycznie niewidoczne przekłucia karty (karta po konserwacji)
Datowanie/Dating:1874
Pochodzenie/Origin:Z: Tygodnik Ilustrowany nr 352 z 26.09.1874 s. 204
Inf. o Autorze/Information about an Author:1) Edward Gorazdowski (1843-1901) warszawski drzeworytnik czynny w latach 1863 do początków XX w., jeden z najlepszych i najpłodniejszych polskich ksylografów, wielokrotnie nagradzany, w latach 1863-1873 i od 1890 związany z "Tygodnikiem Ilustrowanym", 1873-1890 z "Kłosami"; zob. obszerny biogram w SAP t. 2 ss. 400-401; 2) P. Dziedzic warszawski drzeworytnik czynny w latach 1860-1887 związany głównie z "Tygodnikiem Ilustrowanym", działał również w Petersburgu, autor ponad 100 drzeworytów; zob. SAP t. 2 s. 145. 2) P. Dziedzic warszawski drzeworytnik czynny w latach 1860-1887 związany głównie z "Tygodnikiem Ilustrowanym", działał również w Petersburgu, autor ponad 100 drzeworytów; zob. SAP t. 2 s. 145
Literatura/Literature:Grajewski 1972 poz. 12619
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta wraz z anonimowym tekstem. Spis treści półrocznika podaje jako autora tekstu jedynie pseudonim: "p. t.". SPPP nie rozwiązuje tego pseudonimu
Cena/Price:240
Słowa kluczowe/Keywords:Mazowsze/Królestwo Polskie
Numer katalogowy/Number:i05874
Kategorie tematyczne/Categories:malarstwo polskie, rysunek polski architektura giełdy, etnografia wydarzenia, gospodarka rolnictwo / architecture stock exchanges/stock exchange, economy agriculture, ethnography occurences, events/occurrence, event / Architektur Börsen/Börse, Etnographie Ereignisse/Ereignis, Wirtschaft Landwirtschaft / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich