Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i05880
Typ/Type:dwie ryciny na jednej karcie
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Warszawa
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:województwo mazowieckie (warszawskie)
Tytuł/Title:[1] "Wnętrze ogrodu resursy Kupieckiéj w Warszawie."; [2] "Pałac resursy Kupieckiéj w Warszawie."
Autor/Author:1) Edward Nicz (?); 2) Ignacy Chełmicki wg Bronisława Podbielskiego
Sygnatura/Signature:Ryciny sygnowane na płycie: 1) "E N"; 2) "J. CHEŁMICKI." i "B.P.".
Technika/Technique:Drzeworyty sztorcowe na papierze
Wymiary/Size/Capacity:1) 141x141; 2) 142x211 mm.
Stan/Condition:Ryciny w ładnych stanach, bardzo nieznaczne plamki powstałe podczas odbijania rycin, bardzo nieznaczne praktycznie niewidoczne przekłucia karty.
Datowanie/Dating:1870
Pochodzenie/Origin:Z: Tygodnik Ilustrowany nr 151 z 19.11.1870 s. 245.
Inf. o Autorze/Information about an Author:1) E. Nicz (1851-1916) warszawski drzeworytnik czynny w latach 1869-1900, związany z "Tygodnikiem Ilustrowanym", a także z "Kłosami" i "Wędrowcem" (kierownik artystyczny), wybitny, wielokrotnie nagradzany i płodny ksylograf; zob. obszerny biogram w SAP t. 6 ss. 50-51. 2) I. Chełmicki warszawski drzeworytnik czynny w latach 1866-1882, znany z przeszło 100 prac, rytował dla różnych czasopism; zob. SAP t. 1 s. 312 i materiały własne.
Literatura/Literature:Grajewski 1972 nie notuje.
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta oraz anonimowy tekst w kserokopii. Resursa kupiecka w Warszawie założona 1820, od 1829 siedziba w Pałacu Mniszchów, budynek spalony 1944 i po wojnie odbudowany na siedzibę ambasady Belgii; zob. Encyklopedia Warszawy ss. 560-561.
Cena/Price:350
Słowa kluczowe/Keywords:Mazowsze/Królestwo
Numer katalogowy/Number:i05880
Kategorie tematyczne/Categories:architektura fontanny, kaskady kluby obiekty parkowe i ogrodowe parki i ogrody rezydencje towarzystwa / architecture associations, assemblies/association, assembly clubs/club fountains/fountain park and garden objects, facilities/park and garden object, facility parks and gardens/park and garden rezydencje/residences, manors/residence, manor / Architektur Clubs/Club Fontänen/Fontane Gesellschaften/Gesellschaft Park- und Gartenobjekte/Park- und Gartenobjekt Parke und Gärten/Park und Garten Residenzen/Residenz / wood-engraving / Holzstich