Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i05882
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Warszawa
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:województwo mazowieckie (warszawskie)
Tytuł/Title:"Wnętrze sali resursy Kupieckiéj, podczas obiadu na cześć Matejki, dnia 29 września. (Rysował na miejscu Ksawery Pillati) 581"
Autor/Author:Bronisław Puc (?) wg Ksawerego Pillatiego
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie: "B. P.".
Technika/Technique:Drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:214x324 mm.
Stan/Condition:Rycina w ładnym stanie (po konserwacji).
Datowanie/Dating:1877
Pochodzenie/Origin:Z: Tygodnik Ilustrowany nr 93 (941) z 6.10.1877 s. 217.
Inf. o Autorze/Information about an Author:B. Puc warszawski drzeworytnik czynny w latach 1867-do ok. 1891, rytujący głównie dla "Kłosów" i "Tygodnika Ilustrowanego", właściciel znanej drzeworytni (od ok. 1878 r.); zob. SAP t. 8 ss. 126-127.
Literatura/Literature:Grajewski 1972 poz. 12744.
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta. Resursa kupiecka w Warszawie założona 1820, od 1829 siedziba w Pałacu Mniszchów, budynek spalony 1944 i po wojnie odbudowany na siedzibę ambasady Belgii; zob. Encyklopedia Warszawy ss. 560-561.
Cena/Price:250
Słowa kluczowe/Keywords:Mazowsze/Królestwo
Numer katalogowy/Number:i05882
Kategorie tematyczne/Categories:architektura kluby towarzystwa, etnografia uroczystości wydarzenia / architecture associations, assemblies/association, assembly clubs/club, ethnography celebrations festivities/celebration festivity/ occurences, events/occurrence, event / Architektur Clubs/Club Gesellschaften/Gesellschaft, Etnographie Ereignisse/Ereignis Feste/Fest / wood-engraving / Holzstich