Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i05889
Typ/Type:rycina (kompozycja wielowidokowa)
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Warszawa
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:województwo mazowieckie (warszawskie)
Tytuł/Title:Pierwszy Kiermasz w Warszawie / "PIERWSZY KIERMASZ W WARSZAWIE, na którym Towarzystwo Dobroczynności zebrało dla biednych dziesięć tysięcy rubli. Przy kiermaszowych sklepach. - Ulica Ordynacka oświetlona elektrycznością. - Wesele japońskie, przedstawione przez amatorów i amatorki."
Autor/Author:Adam wg Józefa Ryszkiewicza starszego
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie u dołu kompozycji pośrodku : "B. PUC - ADAM sc" i w prawym rogu monogram wiązany "JMR"
Technika/Technique:drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:225x147 mm (kompozycja)
Stan/Condition:Pozycja w bardzo ładnym stanie, bardzo nieznaczne plamki
Datowanie/Dating:1886
Pochodzenie/Origin:Z: Biesiada Literacka nr 3 (524) z 15.01.1886 s. 40
Drukarnia/Printing office:Drzeworytnia Bronisława Puca w Warszawie czynna od ok. 1878 do ok. 1904 pod nazwą: Zakład Artystyczno-Drzeworytniczy Bronisława Puc; zob. SPKP Suplement ss. 179-180
Inf. o Autorze/Information about an Author:Adam warszawski drzeworytnik czynny w okresie ca 1879-1887, związany z drzeworytnią Bronisława Puca, rytujący najczęściej dla "Biesiady Literackiej" i "Tygodnika Ilustrowanego"; zob. SAP t. 1 s. 5, Rudniewska (Słownik) ss. 7-8
Literatura/Literature:Grajewski 1972 poz. 14738
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta. Rycinie nie towarzyszył tekst w numerze
Cena/Price:180
Słowa kluczowe/Keywords:Mazowsze/Królestwo Polskie
Numer katalogowy/Number:i05889
Kategorie tematyczne/Categories:malarstwo polskie, rysunek polski architektura kompozycje (w tym wielowidokowe) towarzystwa, etnografia wydarzenia / architecture associations, assemblies/association, assembly compositions (including multiview ones), ethnography occurences, events/occurrence, event / Architektur Gesellschaften/Gesellschaft Kompositionen (darunter mit vielen Ansichten)/Komposition, Etnographie Ereignisse/Ereignis / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich