Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i05899
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Warszawa
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:województwo mazowieckie (warszawskie)
Tytuł/Title:"Widok zewnętrzny nowego gmachu Towarzystwa zachęty sztuk pięknych w królestwie polskiém."
Autor/Author:Józef Sosiński wg Wojciecha Gersona
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie: "J. SOSIŃSKI".
Technika/Technique:Drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:138x186 mm.
Stan/Condition:Rycina w dość ładnym stanie, nieznaczne i niezbyt widoczne zagięcie górnego prawego rogu kompozycji, bardzo nieznaczne praktycznie niewidoczne przekłucia karty.
Datowanie/Dating:1870
Pochodzenie/Origin:Z: Tygodnik Ilustrowany nr 146 z 15.10.1870 s. 185.
Inf. o Autorze/Information about an Author:J. Sosiński (zm. 1881) warszawski drzeworytnik czynny w latach 1867-1876 rytujący dla "Tygodnika Ilustrowanego"; zob. Opałek 1949 s. 63, Rudniewska (Słownik) ss. 120-121.
Literatura/Literature:Grajewski 1972 nie notuje.
Uwagi/Comments:Wycinek. Autorstwo W. Gersona ustalono w oparciu o spis treści półrocznika.
Cena/Price:220
Słowa kluczowe/Keywords:Mazowsze/Królestwo
Numer katalogowy/Number:i05899
Kategorie tematyczne/Categories:architektura galerie sztuki, gospodarka komunikacja komunikacja miejska / architecture art galleries/art gallery, economy communication municipal transportation / Architektur Kunstgalerien/Kunstgalerie, Wirtschaft Verkehrswesen Stadtverkehr / wood-engraving / Holzstich