Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i05907
Typ/Type:rycina (kompozycja)
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Włodawa i powiat / Biała Podlaska
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:powiat Włodawa województwo lubelskie (chełmskie) / powiat grodzki Biała Podlaska województwo lubelskie (bialskopodlaskie)
Tytuł/Title:"78. POW. WŁODAWSKI GUB. SIEDLECKIEJ. Pomnik w lasach Holi. Typ z powiatu włodawskiego. Kościół we Włodawie."
Autor/Author:[Józef Michał Bazewicz]
Sygnatura/Signature:Rycina niesygnowana.
Technika/Technique:chromolitografia na papierze
Wymiary/Size/Capacity:262x187 mm (ramka)
Stan/Condition:Rycina w bardzo ładnym stanie, bardzo nieznaczne wady tablicy (rycina po konserwacji).
Datowanie/Dating:1907
Pochodzenie/Origin:Z: J. M. Bazewicz (red.): Atlas geograficzny iIustrowany Królestwa Polskiego. Warszawa: Wydawnictwo J. M. Bazewicza, 1907 tablica nr 78.
Drukarnia/Printing office:Litografia B. A. Bukaty Warszawa (Bukaty Bolesław Adolf i S-ka, potem Towarzystwo - Zakłady Graficzne).
Uwagi/Comments:Kompozycja przedstawia mapkę powiatu w skali 1:420.000 i ww. widoki (pomnika - obecnie Biała Podlaska i kościoła we Włodawie) oraz przedstawienie typu ludowego. Atlas ukazywał się w zeszytach od 1903 roku. Zachowana cała tablica (nr 78) oraz tekst w kserokopii dotyczący powiatu pochodzący z części opisowej atlasu ss. 110-111. Ówczesny powiat włodawski obejmował również teren obecnego powiatu parczewskiego. Widok pomnika w lesie Hola w pobliżu Białej Podlaskiej (obecnie w granicach administracyjnych miasta). Włodawa - zespół klasztorny popauliński, kościół św. Ludwika, późnobarokowy 1741-1752, klasztor barokowy 1711-1717, przebudowany m.in. XIX w.; zob. Atlas zabytków ss. 338-339 z ilustracją.
Cena/Price:330
Słowa kluczowe/Keywords:Lubelszczyzna/Królestwo
Numer katalogowy/Number:i05907
Kategorie tematyczne/Categories:architektura klasztory kompozycje (w tym wielowidokowe) kościoły pomniki, etnografia typy ludowe, varia kostiumologia i stroje ludowe mapy i plany, malarstwo polskie, rysunek polski / architecture churches/church compositions (including multiview ones) monasteries/convents/monastery/convent monuments, statues/monument, statue, ethnography folk types/folk type, varia costumology maps and charts, plans/map and chart, plan / Architektur Denkmäler/Denkmal Kirchen/Kirche Kloster Kompositionen (darunter mit vielen Ansichten)/Komposition, Etnographie Volkstypen/Volkstyp, Varia Karten und Pläne/Karte und Plan Kostümkunde/Trachten / lithograph lithograph printed in colours, chromo-lithography / Farblithographie, Chromolithographie Lithographie