Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i05921

Typ/Type:rysunek
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Syrynia
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:powiat Wodzisław Śląski województwo śląskie (katowickie) gmina Lubomia
Tytuł/Title:"KOŚCIÓŁEK ZABYTKOWY. SYRYNIA"
Autor/Author:Irena Nowakowska-Acedańska
Sygnatura/Signature:Rysunek sygnowany ołówkiem w prawym dolnym rogu kompozycji: "I. NOWAKOWSKA-ACEDAŃSKA 68" oraz na większym kartonie u dołu pośrodku stempel "KOŚCIÓŁEK ZABYTKOWY" i odręcznie tuszem "SYRYNIA"
Technika/Technique:rysunek ołówkiem na kartonie
Wymiary/Size/Capacity:187x247 mm
Stan/Condition:Rysunek w ładnym stanie, naklejony na większy karton z tytułem, karton z tytułem nieco zakurzony
Datowanie/Dating:1968
Inf. o Autorze/Information about an Author:Irena Nowakowska-Acedańska (15.12.1909 Lwów - 14.02.1983 Gliwice) graficzka i malarka, związana do końca wojny ze Lwowem, po 1945 krótko z Tarnowem, następnie od 1946 z Gliwicami, w 1932 ukończyła studia na Wydziale Sztuk Zdobniczych i Przemysłu Artystycznego Państwowej Szkoły Technicznej we Lwowie (studia w latach 1927-1932), uprawiała przede wszystkim grafikę warsztatową w różnych technikach graficznych, grafikę użytkową, malarstwo (sztalugowe i ścienne) i rysunek oraz tkaninę, udział w licznych wystawach, lata 1932-1939 to najlepszy okres w twórczości artystki; zob. Grońska 1971 s. 433, Snoch 2004 s. 11, Katalog Wrocław 1983 s. 135, Jakimowicz 1997 s. 370.
Uwagi/Comments:Zachowana cała oryginalna kompozycja. Na odwrocie sygnatura pieczęcią: "NAŚLADOWNICTWO ZASTRZEŻONE" i "KOŚCIÓŁEK ZABYTKOWY" oraz ołówkiem: "Z Syryni, pow. rybnicki, z roku 1315, przeniesiony do Katowic w roku 1935.". Kościół św. Michała Archanioła drewniany konstrukcji zrębowej, zapewne 1510, powiększony XVIII-XIX w., wolno stojąca drewniana dzwonnica sprzed 1679, w 1938 przeniesiony do Parku Kościuszki w Katowicach; zob. m.in. Atlas zabytków s. 431.
Cena/Price:800
Słowa kluczowe/Keywords:Górny Śląsk/Oberschlesien/Landkreis Rybnik/Landkreis Ratibor/Syrin
Numer katalogowy/Number:i05921
Kategorie tematyczne/Categories:architektura kościoły kościoły i inne obiekty sakralne drewniane, malarstwo polskie, rysunek polski / architecture churches/church wooden churches/wooden church / Architektur Kirchen/Kirche Schrotholzkirchen/Schrotholzkirche / drawing pencil drawing / Bleistiftzeichnung Handzeichnung