Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i05937
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Świsłocz / Свислочь / Józef Ignacy Kraszewski (1812-1887) polski pisarz i publicysta, historyk
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Kresy - powiat Wołkowysk dawne województwo białostockie (do 1939) (Białoruś)
Tytuł/Title:16. "Dom niegdyś Hoferta w Świsłoczy."
Sygnatura/Signature:Rycina niesygnowana
Technika/Technique:drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:106x142 mm (kompozycja)
Stan/Condition:Pozycja w ładnym stanie, bardzo nieznaczne praktycznie niewidoczne przekłucia tablicy
Datowanie/Dating:1880
Pochodzenie/Origin:Z: Książka Jubileuszowa dla uczczenia pięćdziesięcioletniej działalności literackiej Józefa Ignacego Kraszewskiego. Warszawa: J. Unger, 1880 tablica nr 16 s. 16
Uwagi/Comments:Zachowana cała tablica. Numeracja rycin wg spisu treści. Opracowanie nie podaje autora rysunku według którego wykonano rycinę
Cena/Price:220
Numer katalogowy/Number:i05937
Kategorie tematyczne/Categories:architektura dwory, malarstwo polskie, rysunek polski / architecture manors/manor / Architektur Landhäuser/Landhaus / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich